Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1968, Tom 12, Numer 4(124)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z klasą robotniczą i jej Partią s. 3-5
Pełnomocnictwo procesowe w zespole adwokackim Stanisław Janczewski s. 6-17
Spotkanie lubelskie Paweł Asłanowicz s. 18-20
Adwokaci-radcowie prawni, ich postulaty i stanowisko w adwokaturze Witold Dąbrowski s. 20-28
Nowe elementy przysposobienia w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Krystyna Bielawska-Jackowska s. 28-34
Niektóre zagadnienia zasądzania odszkodowania w trybie art. 331 k.p.k. w świetle orzecznictwa SN Alfred Kaftal s. 35-50
Zamiar nagły (dolus repentinus) w polskim prawie karnym Krystyna Daszkiewicz s. 51-60
Z problematyki kryminologicznej przestępstw drogowych Michał Bereźnicki s. 61-67
Domniemania prawne w ustawie z dn. 21.I.1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa Jan Kutrzebski s. 67-88
Odpowiada zespół czy adwokat? Feliks Afenda Edmund Mazur Zenon Weinert s. 88-93
Wykładnia art. 1071 k.c. Władysław Chojnowski s. 93-96
Pytania i odpowiedzi prawne Zdzisław Czeszejko Józef St. Piątowski Jan Winiarz s. 97-103
"Kryminologia", P. Horoszowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Smoleński Paweł Horoszowski (aut. dzieła rec.) s. 103-106
Po wizycie u sąsiadów Adam Wojciechowicz s. 106-111
Naczelna Rada Adwokacka : [uchwały] s. 111-117
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 117-120
Prasa o adwokaturze S. M. s. 121-123
Kronika : z życia izb adwokackich s. 123-125