Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1981, Tom 25, Numer 7-9(283-285)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona praw osób trzecich w razie orzeczenia przepadku rzeczy jako kary dodatkowej lub tytułem środka zabezpieczającego Feliks Zedler s. 1-8
Koncepcje uprawnień obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Tomasz Grzegorczyk s. 9-27
Obrona obowiązkowa (niezbędna) w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 27-38
Działalność ONZ na rzecz zniesienia lub ograniczenia stosowania kary śmierci i odniesienia do praktyki w Polsce Jacek R. Kubiak s. 38-52
Porządek publiczny jako rodzajowy przedmiot ochrony przepisów prawa karnego Włodzimierz Kubala s. 52-56
Okoliczności kwalifikujące kradzież Stanisław Łagodziński s. 56-68
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego Maria Budzanowska Zdzisław Krzemiński s. 69-81
List otwarły do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Prof. Dra Kazimierza Buchały Jacek Wasilewski s. 81-82
Czterdziestolecie masowych aresztowań i zsyłki adwokatów warszawskich do obozu zagłady w Oświęcimiu Stanisław Jagusz s. 83-92
Notatki s. 92-95
Uwagi do projektu Prawa o adwokaturze Tadeusz Badowski s. 96-97
"Alkohol a zagadnienia wiktymologii", Lech Falandysz, Warszawa 1978 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 98-100
"Dwa studia o rozumieniu praworządności", Józef Nowacki, Katowice 1980 : [recenzja] Kazimierz Korzan Józef Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 100-105
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) R. Łyczywek s. 106-107
Naczelna Rada Adwokacka s. 108-109
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbigniew Cichoń Andrzej Sanecki s. 109-122
Prasa o adwokaturze s. 122-131
Komunikat s. 148
Sprostowania s. 148