Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1975, Tom 19, Numer 2(206)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Zygmunt Ziemba s. 3-6
Kilka uwag o Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Radzie Adwokackiej we Wrocławiu Tadeusz Grzebieniak s. 7-8
Izba wrocławska w latach 1945-1973 Kazimierz Koziorowski s. 9-19
Moje studia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1916-1918 Jan Kulerski s. 20-23
Miałem zamiar otworzyć kancelarię adwokacką we Wrocławiu w 1939 r. Paweł Kapuścik s. 24-27
Ryś - kurier polskiego ruchu oporu Tadeusz Kubik s. 27-29
Marcantonio Bonciario i inni Jan Węglowski s. 29-32
Dzień powszedni adwokata Jana Kowalskiego Małgorzata Iwanowska s. 32-37
Adwokat i prawda w świetle francuskiej i angielskiej literatury klasycznej Andrzej Kisza s. 38-57
Utrwalanie czynności karno-procesowych a współczesny styl pracy adwokata : rozważania na marginesie postulatów NRA z dnia 2.1.1974 r. oraz zalecenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.VIII.1974 r. Ryszard Ponikowski Maria lipczyńska s. 57-66
Niektóre problemy odpowiedzialności karnej agenta Adam Zelga s. 67-75
Nierozwiązany problem legislacyjny Andrzej Jochelson s. 76-78
"Zagadnienia recydywy w prawie karnym", Danuta Pleńska, Warszawa 1974 : [recenzja] Joanna Ładomirska Danuta Pleńska (aut. dzieła rec.) s. 79-81
"Odpowiedzialność cywilna biur podróży", Mirosław Nestorowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Jan Chmielnikowski Mirosław Nesterowicz (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1974 r. (V KR 243 s. 83
Glosa do powyższego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.VIII.1974 r. Adam Zelga s. 84-85
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 10 października 1974 r. (VIII Kz 281 s. 85-86
Glosa do powyższego postanowienia SW we Wrocławiu z dn. 10.X.1974 r. Andrzej Jochelson s. 86
Kronika wrocławska s. 87-89
Sprostowanie [W numerze 12 „Palestry” z 1974 r.] s. 89
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie zawiadamia, że w miesiącu lutym b.r. ukażą się następujące nowości s. 90