Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1968, Tom 12, Numer 5(125)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokacka wolność słowa i pisma Zdzisław Czeszejko Zdzisław Krzemiński s. 1-18
Biblioteki rad i zespołów adwokackich Władysław Pol s. 18-22
Prawno-rzeczowe środki ochrony stosunku najmu lokali Jan Szachułowicz s. 23-34
Jeszcze w sprawie tzw. roszczenia o dopuszczenie do pracy Walery Masewicz s. 34-45
Niektóre zagadnienia zasądzania odszkodowania w trybie art. 331 k.p.k. w świetle orzecznictwa SN : (dokończenie) Alfred Kaftal s. 45-52
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki Ryszard Rżewski Lesław Spaltenstein s. 52-57
"Rozwód - Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe, według stanu prawa, judykatury i publikacji z dnia 1 lipca 1967 r.", Zdzisław Krzemiński, Władysław Żywicki, Warszawa 1967 : [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 58-59
Nowa ustawa o komisjach do spraw nieletnich w RSFRR Alicja Grześkowiak s. 60-71
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej odbytego w dniu 9 marca 1968 r. s. 71-77
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 77-81
Orzecznictwo Wojewódzkich Komisji Dyscyplinarnych s. 81-85
Orzecznictwo Sądów Wojewódzkich w sprawach adwokackich s. 85-86
Prasa o adwokaturze S. M. s. 86-93
Kronika : centralne sympozjum doskonalenia zawodowego adwokatów w Świdrach Małych Z. C. s. 94-95
Kronika : z życia izb adwokackich B. Daniszewski S. Synowiec s. 96-102
Sprostowanie s. 102