Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1974, Tom 18, Numer 5(197)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Zespołu Redakcyjnego Kazimierz Buchała s. 3-5
Refleksje z okazji 1 Maja Roman Porwisz s. 6-8
Znaczenie ocen prawnokarnych w prawie cywilnym Andrzej Kubas s. 8-16
Zagadnienie dopuszczalności ochrony uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przy pomocy art. 59 k.c. Edward Drozd s. 16-25
Umowy mieszane : konstrukcja i ocena prawna Bogusław Gawlik s. 25-32
Granice obrony koniecznej Kazimierz Buchała s. 33-46
Z problematyki odpowiedzialności karnej za pomówienie Andrzej Zoll s. 46-56
Warunki umorzenia postępowania karnego a wynik próby Jan Kutrzebski s. 57-65
Warunki umorzenia postępowania karnego a wynik próby Zbigniew Dyka s. 65-71
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Buczyński Tadeusz Emilian Huk Kazimierz Ostrowski s. 72-76
Adwokaci krakowscy na niwie kulturalnej Jerzy Parzyński s. 76-78
Humor sądowy : (fragmenty autentycznych pism z akt sądów krakowskich) Jerzy Parzyński s. 78-80
Anegdoty adwokackie Z. D. s. 80-82
Adwokatura o prasie Jan Kutrzebski s. 82-89
Prasa o adwokaturze S. M. s. 89-93
Sprostowanie s. 93
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 94-95
[Od Redakcji] s. 96