Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1993, Tom 37, Numer 5-6(425-426)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepubliczne wykorzystanie utworu Mieczysław Szaciński s. 4-9
Czy kres niedozwolonych praktyk? Nowa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Andrzej Tomaszek s. 10-17
Odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy przedsiębiorstwa w świetle art. 526 K.C. Marcin Gmaj s. 18-24
O ochronie praw "nasciturusa" Kazimierz Michaluk s. 25-27
Dolna granica kary łącznej w świetle orzecznictwa i doktryny Katarzyna Papke s. 28-34
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości według oceny biegłego alkohologa Wojciech Gubała s. 35-38
Ten, który jest sędzią Lech K. Paprzycki s. 39-42
Łamigłówki ustawodawcze Lech Gardocki s. 43-46
O możliwościach i specyfice badań biologicznych w kryminalistyce : (część 3) Bronisław Młodziejowski s. 47-51
Strefy bezpieczeństwa? Strefy strachu? Stanisław Mikke s. 52-54
Pytanie prawne Zdzisław Krzemiński s. 55-58
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [8] Witold Wołodkiewicz s. 59-61
Zamordowanie Bohdana Piaseckiego Jacek Wasilewski s. 62-69
Egzamin adwokacki w okresie okupacji niemieckiej Karol Pędowski s. 70-77
Pamiętniki adwokackie : [wstęp] s. 78-79
Pamiętnik dr Szymona Bergera Roman Łyczywek s. 79-80
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 10) Marek Antoni Nowicki s. 81-83
Adwokaci w Amnesty International Romana Orlikowska-Wrońska s. 84
Stowarzyszenie Adwokatów Niemieckich Martina Errens Rudolf Flamm (tłum.) s. 85-86
"Główne problemy prawa komputerowego", Janusz Bart, Ryszard Markiewicz, [Warszawa] 1993 : [recenzja] Jan Błeszyński Janusz Bart (aut. dzieła rec.) Ryszard Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 87-91
"Prawo karne. Część ogólna", Andrzej Marek, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 91-96
"O ratowaniu ludzi. Patronat. Żegota. Lekarze", Karol Pędowski, [Warszawa] 1993 : [recenzja] Wojciech Prokopczyk Karol Pędowski (aut. dzieła rec.) s. 96-98
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1992 r. III CZP 27 Wojciech Robaczyński s. 99-104
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1992 r. II KRN 204 Ryszard A. Stefański s. 105-109
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 lutego 1993 r. V Kr 36 Leszek Sługocki s. 110-115
Adwokatura na wokandzie parlamentu Czesław Jaworski s. 116-117
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 118-119
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty s. 120-121
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Gronowski 1908-1992 Witold Knoppek s. 122-123
Szpalty pamięci : adwokat Lesław Runge 1920-1993 Witold Knoppek s. 123-124
Listy do Redakcji Edmund Mazur s. 125