Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Palestra
1962, Tom 6, Numer 12(60)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wynik Konkursu s. 4
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 10 listopada 1962 r. s. 5-9
Jak odbyłem aplikację adwokacką : (praca konkursowa) s. 10-17
Od Redakcji s. 18
Przestępstwa przeciwko gospodarce narodowej w projekcie kodeksu karnego Tadeusz Cyprian s. 19-27
Ochrona życia w projekcie kodeku karnego : (przestępstwa umyślne) Arnold Gubiński s. 28-44
Granica między przygotowaniem a usiłowaniem podżegania i pomocnictwa do przestępstwa Genowefa Rejman s. 45-51
Dopuszczalna szybkość pojazdu uprzywilejowanego : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 52-58
Charakter prawny i istota wieczystego użytkowania terenów państwowych Florian Dorożała s. 59-66
W związku z tzw. darowizną rękodajną - inaczej Sylwester Wójcik s. 67-72
Jeszcze o darowiźnie rękodajnej uwag kilka Albert Meszorer s. 72-73
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer s. 74-78
Uwagi o zabezpieczeniu powództwa Zygmunt Łaguna s. 79-81
"Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych", Z. Resich, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice", W. Warkałło, Warszawa 1862 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski W. Warkałło (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające oraz ważniejsze przepisy szczególne", Warszawa 1962: [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84
"Projekt kodeksu cywilnego oraz przepisów wprowadzających kodeks cywilny", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84-85
"Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Informator Prawniczy 1963", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 86
"Obowiązywanie prawa", W. Lang, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Lang (aut. dzieła rec.) s. 86-87
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski, M. Wiśniewski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 87
"O transporcie drogowym i spedycji krajowej. Teksty ustaw", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 87-88
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 89-93
Obrona przy istnieniu sprzecznych interesów oskarżonych W. Goldinier J. R. (tłum.) s. 94-95
O projektach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego Ukraińskiej SRR : [recenzja artykułu E. Zgurskiej opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1962, nr 10] J. R. E. Zgurska (aut. dzieła rec.) s. 96-97
Decydująca walka z chuligaństwem jest jednym z najważniejszych zadań organów sądowych : [recenzja artykułu Ł. Łaptiewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1962, nr 19] J. R. Ł. Łaptiew (aut. dzieła rec.) s. 97-98
Włoski system penitencjarny : [recenzja artykułu G. Tartaglione opublikowanego w czasopiśmie "Bulletin de l'administration pénitentiaire", 1962, nr 4] J. R. G. Tartaglione (aut. dzieła rec.) s. 99-101
Nowe prawo małżeńskie w Australii : [recenzja artykułu P. Braunsa opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 3] J. R. P. Brauns (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Z karty żałobnej s. 103
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 104-109
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 110-112
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 113-115
Kronika : z życia izb adwokackich s. 116-118
Komunikaty s. 119
Książki i czasopisma nadesłane s. 120-122
Informacja s. 123