Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Palestra
1995, Tom 39, Numer 3-4(447-448)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W Katyniu i w Miednoje Stanisław Mikke s. 6-39
Współautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych Mieczysław Szaciński s. 40-45
Prawa i wolności obywatelskie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : zagadnienia wybrane Ferdynand Rymarz s. 46-54
Roszczenia majątkowe następców osoby represjonowanej Marek Sokołowski s. 55-62
O pozytywnej prewencji ogólnej w ujęciu projektu kodeksu karnego z 1994 r. Tomasz Kaczmarek s. 63-72
Konkurować uczciwie : kilka uwag "de lege ferenda" o konkurencji w zakresie usług prawnych Andrzej Tomaszek s. 73-76
Wokół idei kodeksu etyki zawodowej sędziów Jacek R. Kubiak s. 77-97
Zmiany w podatku od towarów i usług w 1995 r. Elżbieta Gorczak s. 98-107
Stan silnego wzburzenia jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej Józef K. Gierowski s. 108-116
O wiarygodności zeznań małoletnich świadków - ofiar przemocy seksualnej rodziców wobec nich : uwagi biegłego psychologa Agnieszka Pietrzyk s. 117-126
"163-16-4" Marian Filar s. 127-128
"Prawa z papierów wartościowych" : najtrudniejszy problem teorii prawa? Marek Gajek s. 129-131
Reakcja prezydenta Władysława Raczkiewicza na Układy Jałtańskie Marian Marek Drozdowski s. 132-142
Brulion Marian Filar s. 143-145
Czas detektywów Stanisław Mikke s. 146-148
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 149-152
Kultura prawna Maria Szyszkowska s. 153-154
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 21) Marek Antoni Nowicki s. 155-157
Jet leg Maciej Łuczak s. 158-161
Nowelizacja obowiązujących w Niemczech przepisów dotyczących adwokatury Zdzisław Krzemiński s. 162-166
Adwokatura w Polsce odrodzonej Marian Grabski s. 167-175
Wojenne Monitory i Dzienniki Ustaw 1939-1940 Wiktor E. Łyszczak s. 176-184
Rok 1932 s. 185-189
"Umgang mit Rechts - anwälten", Alois Böhm, Wien-München-Zürich 1994 : [recenzja] Tadeusz Brodniewicz Alois Böhm (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Umowy o działalności gospodarczej. Wzory i objaśnienia umów", Wiktor Jaślan, 1994 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Wiktor Jaślan (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Palestra Literacka", z. 8, 1994 : [recenzja] Agnieszka Metelska s. 195-196
Medyczne, prawne i etyczne problemy transplantacji : seminarium w Senacie RP - 23 stycznia 1995 r. Lech K. Paprzycki s. 197-200
Uroczystości z okazji 700-lecia barcelońskiej Izby Adwokackiej Marian M. Anczyk s. 201-202
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego adwokata dr Andrzeja Zielińskiego Andrzej Pokora s. 203-205
Od prawa do lewa Agnieszka Metelska s. 206-209
Fragment wywiadu Adama Michnika z Josifem Brodskim w Magazynie Gazety Wyborczej z 20 stycznia 1995 r. pt. "Po dwu stronach oceanu" Josif Brodski Adam Michnik s. 209-210
Nota bene St. M. s. 210
Z notesu osobliwości S. W. M. s. 211
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 212-218
Nowe książki Paweł Panek s. 219-228
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.) : część III Stanisław Zabłocki s. 229-249
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1994 r. III CZP 53 Andrzej Zieliński s. 250-255
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 1994 r. III CZP 40 Tadeusz Felski s. 256-260
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 1994 r. I KZP 8 Jacek Satko s. 261-268
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego 1994 r. II CRN 176 Józef Wójcikiewicz s. 269-271
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 października 1994 r. II URN 32 Inetta Jędrasik-Jankowska s. 272-275
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Wojciech Konopka s. 276-277
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 277-278
Varia s. 279
Ku dalszej rozwadze adwokatowi Jackowi Taylorowi Kazimierz Łojewski s. 280-281
"Dzisiejsza polityczna poprawność" Mieczysław Korczak s. 287-288
Nie ma niekonsekwencji Edmund Mazur s. 289-290
Błąd drukarski w treści art. 755 k.c. Lubomir Terpiński s. 290
Komunikaty s. 291