Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1986, Tom 30, Numer 8(344)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1-4
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : pierwszy dzień obrad (5.IV.1986 r.) : Otwarcie narady - wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dra Kazimierza Łojewskiego - wystąpienie redaktora naczelnego "Palestry" adw. Zygmunta Skoczka Zygmunt Skoczek Kazimierz Łojewski s. 5-22
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
Pisemne wypowiedzi zaproszonych nie mogących wziąć udziału w naradzie Filip Rosengarten Ferdynand Rymarz Roman Łyczywek s. 65-67
Stanowisko Komitetu Radakcyjnego "Palestry" po naradzie w dn. 5-6.IV.1986 r. s. 68
Sprawy etyki zawodowej : Przedmowa s. 69-70
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu - projekt z 1986 r. (z uzasadnieniem) [uzasadnienie oprac. adw. dr Zdzisław Krzemiński] Zdzisław Krzemiński s. 70-83
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu z 1970 r. (tekst dotychczas obowiązujący) s. 83-90
Kilka słów o pomocy dla seniorów Janusz Nowacki s. 91-95
Sprawa budowy Domu Adwokata Seniora na porządku dziennym Stanisław Śniechórski s. 95-100
Stanowisko Komisji d s. 100
Memoriał Koła Emerytów przy OBA w Warszawie s. 101-105
Uchwały Prezydium NRA s. 105-106
Z prac Prezydium NRA s. 106-108
Sprawozdanie z zebrania plenarnego Ośrodka Badawczego Adwokatury w dniu 11 kwietnia 1986 r. Anna Sułek s. 108-111
Sprawozdanie z IV Studium wymowy dla studentów III i IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu warszawskiego w okresie od 7 kwietnia do 16 maja 1986 r. Henryk Pieliński s. 111-113
Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w N. z dnia 26 stycznia 1985 r., SA 2 s. 113-116
Prasa o adwokaturze E. M. s. 116-124
Ogólnopolskie spotkanie działaczy PRON-u E. M. s. 124-125
Nominacje profesorskie w dziedzinie nauk prawnych s. 125
VIII Mistrzostwa Tenisowe Adwokatury w 1986 r. Stanisław Rymar s. 125-126
Decyzje Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania zawodu adwokata indywidualnie s. 126
Z życia izb adwokackich : izba białostocka Jerzy Korsak s. 126-127
Izba częstochowska Wincenty Rybus s. 127-129
Izba katowicka Aleksander Czacki Jan Grochowicz Andrzej Rajpert s. 129-132
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 132-134
Izba krakowska Stefan Kosiński s. 134-135
Izba olsztyńska Henryk Pietrasiuk s. 135-136
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 136-140