Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1960, Tom 4, Numer 11(35)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe przepisy podatkowe dotyczące członków zespołów adwokackich Karol Potrzebowski s. 3-7
Czynności procesowe stron w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej w procesie cywilnym Jan Krajewski s. 8-19
Nadużycie praw procesowych przez strony Kazimierz Piasecki s. 20-28
O przyczynach bezwzględnej nieważności orzeczeń sądowych Alfred Kaftal s. 29-48
U progu adwokatury Zygmunt Kopankiewicz s. 49-58
Przyczynek do historii wymowy sądowej w dawnej Polsce Jan Kocznur s. 59-75
"Lob der Richter, Gesungen von einem Advokaten", Piero Calamandrei, Monachium : [recenzja] Stanisław Janczewski Piero Calamandrei (aut. dzieła rec.) s. 76-83
"Lob der Richter, Gesungen von einem Advokaten", Piero Calamandrei, Monachium : [recenzja] Stanisław Janczewski Piero Calamandrei (aut. dzieła rec.) s. 76-83
Data 1. X. 1960 r. a przedawnienie roszczeń majątkowych Edmund Szabłowski s. 86-87
Z prasy o adwokaturze S. J. s. 88-91
Przegląd prasy prawniczej : (15 sierpień - 30 wrzesień) A. Ż. s. 92-96
Z karty żałobnej s. 97
Instrukcja Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie pomocy biurowej dla członków zespołów adwokackich s. 98-99
Pismo Ministerstwa Finansów z 27.VIII. 1960 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń adwokatów-członków zespołów adwokackich J. Dusza s. 99-101
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-105
Kronika : rezolucja Zarządu Głównego ZPP s. 106
Kronika : z życia izb adwokackich s. 106-107
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości...] s. 108