Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Palestra
1994, Tom 38, Numer 12(444)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ woli testatora na sposób podziału majątku spadkowego Tadeusz Felski s. 5-9
Zdolność upadłościowa spółki prawa cywilnego Artur Magnuszewski s. 10-15
Zapłata kartą płatniczą : część 2 Weronika Pelc s. 16-33
Nasciturus a prawo podatkowe Marek Kalinowski s. 34-39
O wzajemnym stosunku zmuszania, rozboju i wymuszenia rozbójniczego Wojciech Cieślak s. 40-52
Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie k.p.k. Hanna Paluszkiewicz s. 53-62
Problem odpłatności za obrony z urzędu Leszek Sługocki s. 63-69
Koncepcje europejskiej unifikacji orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego Józef K. Gierowski Janusz Heitzman s. 70-74
Firma a nazwa Andrzej Karpowicz s. 75-77
Firma a nazwa Andrzej Karpowicz s. 75-77
"2215" Marian Filar s. 78-80
W sprawie obrotu prawami z papierów wartościowych Jan Mojak s. 81-84
Ostatni z wielkich piłsudczyków Marian Marek Drozdowski s. 85-90
Brulion Władysław Terlecki s. 91-93
Z wciąż tlącą się nadzieją Stanisław Mikke s. 94-95
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 96-99
Mozambickie nadzieje Lech K. Paprzycki s. 100-105
Świadomość niewiedzy Maria Szyszkowska s. 106-107
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 19) Marek Antoni Nowicki s. 108-111
Europejska Akademia Prawa Stanisław Przyjemski s. 112-116
W więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa : (fragment pamiętnika) Roman Łyczywek s. 117-120
Porucznik "Tomasz" - Lechosław Roszkowski (1916-1948) Marcin Zaborski s. 121-128
Rok 1930 s. 129-140
"Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne. Orzecznictwo SN. Orzecznictwo dyscyplinarne. Komentarz", Zdzisław Krzemiński, 1994 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Wiktymologia. Koncepcje. Kierunki badań. Perspektywy", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Rozliczenia majątkowe konkubentów", Mirosław Nazar, Lublin 1993 : [recenzja] Andrzej Zieliński Mirosław Nazar (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - Tekst - Orzecznictwo - Piśmiennictwo", Piotr Piszczek, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Piotr Piszczek (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Upośledzenie umysłowe - społeczeństwo, medycyna, prawo" : konferencje w Dublinie i Tworkach VII-IX 1994 Lech K. Paprzycki s. 160-163
Hospitacje adwokackie '94 Krystian Kasperski s. 164-168
Z notesu osobliwości St. M. s. 169-172
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 173-175
Nowe książki Paweł Panek s. 176-180
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 1994 r. WR 20 Lech Gardocki s. 181-182
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r. I KZP 24 Stanisław Zabłocki s. 183-187
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1994 r. II KRN 6 Kazimierz Postulski s. 188-192
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 1994 r. SA-P 883 Andrzej Zieliński s. 193-196
Z prac Podkomisji Nadzwyczajnej Czesław Jaworski s. 197-200
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 201-202
Szpalty pamięci : adwokat Roman Łyczywek (1916-1994) Tadeusz Burakowski Zenon Weinert s. 203-206
Szpalty pamięci : adwokat Zbigniew Jan Jędrzejewski (1923-1994) Andrzej Tomas s. 207-208
Ojciec i brat Marii Budzanowskiej Jerzy Biejat s. 209
O czym rozważałem Jacek Taylor s. 210-214
Komunikat s. 215