Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1964, Tom 8, Numer 11(83)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
47 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej s. 1
Niektóre aktualne zagadnienia adwokatury Stanisław Godlewski s. 2-4
Urlopy dla adwokatów Stanisław Garlicki s. 5-13
Zmiany, jakie do obecnego stanu prawnego wprowadza Księga pierwsza Kodeksu cywilnego : (ciąg dalszy) Antoni Bądkowski s. 13-22
Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Florian Dorożała s. 22-32
Jednostki gospodarki uspołecznionej w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 33-43
Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym Feliks Prusak s. 43-52
Utrata bezkarności z art. 47 m.k.k. : (przemówienie rewizyjne przed Sądem Najwyższym) Władysław Pociej s. 52-57
Koszty utrzymania nieletnich zatrzymanych w schroniskach oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych S. M. s. 57
Właściwość organów do ustalania należności z tytułu najmu lokali S. M. s. 57-59
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 60-64
O dorobku prawa pracy w okresie XX-lecia Maria Cybulska s. 64
Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym s. 65-66
Pokrewieństwo i opieka w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [przegląd artykułu Seweryna Szera o ty samym tytule, opublikowanego w zeszycie 7-8 czasopisma "Państwo i Prawo"] Maria Cybulska s. 66
Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami [przegląd artykułu Adama Szpunara o tym samym tytule, opublikowanego w Nr 9 Maria Cybulska s. 66-67
Dopuszczalność rewizji nadzwyczajnej od postanowień i zarządzeń Maria Cybulska s. 68-69
O problemie dolegliwości kary pozbawienia wolności Maria Cybulska s. 69-70
Biegli A. B. s. 70-71
Z karty żałobnej s. 71-72
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 72-75
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 75-78
Kronika z życia izb adwokackich s. 79