Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1971, Tom 15, Numer 7-8(163-164)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasze zadania Henryk Holak s. 3-7
Wygaśnięcie użytkowania wieczystego Tadeusz Smyczyński s. 7-19
Aktualność przepisów kod : Nap. w sprawach spadkowych Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 20-33
Międzyczasowa problematyka służebności Stefan Breyer s. 33-44
Niektóre zagadnienia wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Alfred Kaftal s. 45-59
Przywilej kosztowny i zbędny Jerzy Kopera s. 59-60
Adwokaci polscy w roku Wiosny Ludów Roman Łyczywek s. 61-68
Sytuacja finansowa zespołów adwokackich w 1970 r, Witold Dąbrowski s. 69-74
Narada kierowników zespołów Izby szczecińskiej Jerzy Zaniemojski s. 74-79
Naczelna Rada Adwokacka s. 80-91
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 91-92
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 92-95
Prasa o adwokaturze s. 96-102
Kronika Jan Chmielnikowski Jan Kanty Cisek Aleksander Czacki Bronisław Daniszewski Mieczysław Górniak M. Kościółko Lesław Runge Stanisław Synowiec S. Szufel Jezry Zaniemojski s. 102-136
Sprostowanie s. 136