Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Palestra
1978, Tom 22, Numer 11-12(251-252)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego : na 60-lecie odzyskania niepodległości państwowej Stefan Mizera s. 1-9
Adwokaci w walce o niepodległość Polski w pierwszej wojnie światowej Zdzisław Krzemiński s. 10-16
Zakres działania sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących opieki Andrzej Zieliński s. 17-27
Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym Bogdan Bladowski s. 27-29
Egzekucja należności pieniężnych jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych od jednostek gospodarki uspołecznionej : dokończenie T. L. Michałowski T. Mierzejewski s. 30-43
Nadużycie władzy przez lekarza Zbigniew Kallaus s. 43-50
Postępowanie w stosunku do nieobecnych w sprawach karnych skarbowych Zygfryd Siwik s. 51-54
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 55-58
Wielki obrońca, adwokat Stanisław Patek Karol Pędowski s. 59-63
Niektóre uwagi o pracy adwokatów w sprawach cywilnych Stanisław Raczkowski s. 63-65
Działalność adwokatów w sprawach karnych Józef Zdobylak s. 65-66
Relacja o poglądach sędziów na pracę adwokatów Ferdynand Rymarz s. 66-67
Adwokat Kazimierz Górecki (1896—1978) Anna Nowachowicz s. 68
Adwokat Józef Kucharski (1903—1978) Adam Zelga s. 69
Adwokat Dymitr Malicki (1914—1977) Stanisław Janikowski s. 70-71
Doniosły krok w dziedzinie powiązania nauki prawa z praktyką adwokacką Zdzisław Czeszejko Zygmunt Rybicki s. 71-73
Uroczyste spotkanie obrońców wojskowych z Kierownictwem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości z okazji XXXV-lecia utworzenia Ludowego Wojska Polskiego Aleksander Dubrowski s. 74-75
Dwa jubileusze adwokackie s. 75-77
Przemówienie adw. Adama Gutowicza w czasie akademii związanej z XXV-leciem powstania Izby opolskiej s. 77-81
Studium specjalistyczne z prawa karnego skarbowego Stefan Wurzel s. 81-83
Publikacje naukowe adw. dra Leszka Sługockiego z Izby łódzkiej Juliusz Leszczyński s. 83
"Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, S. Madaj, Warszawa 1978 : [recenzja] Sławomir Dalka S. Madaj (aut. dzieła rec.) s. 84-88
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spóldzielczego za rok 1976", Warszawa 1978 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 89-99
"Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa", praca zbiorowa, t. V, Warszawa 1977 : [recenzja] Aleksander Oleszko s. 99-103
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLVIII Roman Łyczywek s. 104-105
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 października 1978 r. Kazimierz Kaeppele s. 106-109
Rozpatrzenie działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 109-111
Analiza sytuacji finansowej zespołów adwokackich w 1 półroczu 1978 r. s. 111-112
Zjazd Adwokatów Pisarzy (literatów, publicystów i dziennikarzy) s. 112-113
Turniej Tenisowy Adwokatów s. 113-114
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1977 r. I PRN 155 Sławomir Ligięza Janusz Piotrowski s. 114-116
Prasa o adwokaturze s. 116-121
Wręczenie członkom adwokatury odznaczeń państwowych oraz odznak korporacyjnych „Adwokatura PRL" s. 121
Nadanie wysokiego odznaczenia państwowego jednemu z seniorów adwokatury s. 122
Przyznanie Medalu 400-lecia Trybunału Koronnego Komitetowi Redakcyjnemu oraz Redaktorowi Naczelnemu i Sekretarzowi Redakcji „Palestry” s. 122
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 122-124
Izba koszalińska Czesław Bielicki s. 124-125
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 125-129
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 129
Izba płocka Jerzy Zieliński s. 129-131
Izba poznańska Zbigniew Lewecki s. 132
Izba radomska Małgorzata Markowska s. 132-133
[Narada środowiskowa prawników] Jan Brudnicki s. 133-134
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 134-137
Izba szczecińska s. 137
Izba toruńska Lucjan Schmidt s. 137-139
Adw. Tadeusz Długosz [W dniu 26 czerwca br. zginął] Józef Brajczewski s. 139-140
Komunikaty s. 140