Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1978, Tom 22, Numer 2(242)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po II Konferencji Partyjnej PZPR Edmund Mazur s. 1-4
Kryteria zasadności wypowiedzenia umowy o pracę Janina Kruszewska s. 5-14
Niektóre zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach o roszczenia członków spółdzielni pracy Teresa Misiuk s. 14-26
Prawa twórcy opracowania cudzego dzieła w polskim prawie autorskim : zależne prawa autorskie Mieczysław Szaciński s. 26-32
Nowe prawo adopcyjne w Republice Federalnej Niemiec Jan Ciszewski s. 32-41
Obrońca w postępowaniu przygotowawczym w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech Tomasz Grzegorczyk s. 42-54
Pytania i odpowiedzi prawne Ryszard Marek s. 54-55
Problematyka pytań w karnym postępowaniu dowodowym Filip Rosengarten s. 58-66
Wspomnienie pośmiertne : Adwokat dr Jerzy Biernacki Tadeusz Mierzejewski s. 66-68
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Prawa Procesowego Cywilnego W. B. s. 68-70
III Krajowe Sympozjum pt. „Seksuologia i prawo karne” w Jabłonnie Juliusz Leszczyński s. 70-71
XII Sympozjum Zielonogórskiej Izby Adwokackiej Henryk Nowogródzki s. 71-73
"Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych", A. Grześkowiak, Warszawa-Poznań-Toruń 1976 : [recenzja] Zbigniew Ćwiąkalski A. Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 73-76
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLI Roman Łyczywek s. 76-78
Uchwały Plenum NRA s. 78
Regulamin s. 79-88
Uchwały Prezydium NRA s. 89
Nagrody za prace opublikowane w ubiegłych latach s. 89
I Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków w Kamieniu Pomorskim Jerzy Piosicki s. 90
Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Adwokatów Pisarzy : literałów, publicystów i dziennikarzy W. B. s. 90-92
O Konkursie Krasomówczym młodzieży adwokackiej C. Łapiński s. 92-94
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1976 r. (IV PR 115 Magdalena Bosakirska s. 94-98
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1976 r. (III CZP 42 Kazimierz Kalkowski s. 99-100
Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 25 czerwca 1977 r. (WKD 14 Władysław Sułkowski s. 100-102
Prasa o adwokaturze s. 102-103
Kronika centralna s. 104
Izba gdańska Edmund Masiak s. 104-105
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 105-107
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 107-108
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 108-112
Izba wrocławska Jan Chmielnikowski s. 112-113
Sprostowanie s. 114
Komunikaty s. 114-115