Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1974, Tom 18, Numer 11(203)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego "łódzkiego" numeru "Palestry" Leszek Sługocki s. 3-4
Słowo wstępne dziekana Rady Adwokackiej w Łodzi Eugeniusz Andrzej Sindlewski s. 5-6
Adwokatura łódzka w latach 1949-1974 Mieczysław Frankowski Stefan Majsterek s. 7-13
Wspomnienia i wstęp do historii XXV-lecia powojennej adwokatury łódzkiej Jan Kanty Cisek s. 13-16
Rola adwokatów-radców prawnych Izby łódzkiej w okresie XXV-lecia Eugeniusz Kurkowski s. 17-18
Organizacja Partyjna przy Izbie Adwokackiej w Łodzi Jan Kielan s. 19-23
Niektóre wspomnienia z pracy dziekańskiej : (konieczność walki o godność zawodu) Zygmunt Albrecht s. 24-35
Obowiązki wierzyciela i jego współdziałanie przy wykonaniu zobowiązania przez dłużnika Eugeniusz Zejda s. 35-48
Rękojmia, gwarancja, roszczenia odszkodowawcze oraz kary umowne w obrocie uspołecznionym i powszechnym Janina Kruszewska Michał Rogalski s. 48-70
Przyczynienie się poszkodowanego do wyrzqądzenia szkody (art. 362 k.c.) Janusz Pruszyński s. 70-83
Z problematyki prewencji ogólnej Juliusz Leszczyński s. 83-95
Realizacja prewencji szczególnej Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 96-102
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie Jan Waszczyński s. 103-111
Silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami Irena Dogiel-Pionkowska Janusz Pionkowski s. 112-119
Akty notarialne w życiu Władysława Stanisława Reymonta Witold Kotowski s. 120-126
"Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii", Antoni Brydel, Warszawa 1974 : [recenzja] Leszek Sługocki Antoni Frydel (aut. dzieła rec.) s. 126-130
"System środków karnych", Teofil Leśko, Warszawa 1974 : [recenzja] Maria Danuta Pełka-Sługocka Teofil Leśko (aut. dzieła rec.) s. 130-134
Słowo o mieście Zygmunt Ostrowski s. 134-137
Fraszki prawnicze Helena Ogilba s. 138-140
Fraszki prawnicze Juliusz Leszczyński s. 140-141
Prasa o adwokaturze S. M. s. 141-143
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 143-144