Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1989, Tom 33, Numer 2(374)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
[List Ministra Sprawiedliwości] Łukasz Balcer s. 1
Przemówienie wygłoszone w dniu 3 listopada 1988 r. na uroczystej akademii poświęconej 70-leciu Sądu Najwyższego Kazimierz Łojewski s. 2-5
Zarys socjograficzny grupy adwokatów emerytów i rencistów Kazimierz Askanas s. 6-20
Założenia wydawnicze "Palestry" Edmund Mazur s. 20-25
Konkurs prac pisemnych aplikantów adwokackich izby warszawskiej Jacek Kulisiewicz s. 26-27
Stanisław Orzechowski contra procuratores : przyczynek do dziejów XVI-wiecznej palestry polskiej Andrzej Tomaszek s. 28-36
O rzekomo zaginionym liście Stanisława Orzechowskiego z 1560 r. Leszek Sługocki s. 36-37
Skutki wyroku uwzględniającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Adam Szpunar s. 37-52
Kolizje między prawami właściciela dzieła i autora Mieczysław Szaciński s. 52-58
Zróżnicowanie normatywne przestępstw i wykroczeń podatkowych Feliks Prusak s. 58-80
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Antoniewski s. 80-81
"Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych", Bogdan Bladowski, Warszawa 1987 : [recenzja] J. J. Skoczylas Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 82-84
Sprawozdanie z przebiegu Studium prawa cywilnego Wiesław Łukawski s. 84-85
Sprawozdanie dotyczące Studium prawa gospodarczego Wiesław Łukawski s. 85-87
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1987 r. VI KZP 7 Leszek Sługocki s. 88-91
Prasa o adwokaturze E. M. s. 91-123
Kronika : wizyta Ministra Sprawiedliwości Łukasza Balcera w Naczelnej Radzie Adwokackiej s. 123
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Andrzej Grzywacz Janusz Gładyszewski Janina Kruszewska Ferdynand Rymarz Andrzej Świątkowski s. 124-129
Komunikat s. 130