Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1989, Tom 33, Numer 3(375)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zagranicznej działalności adwokatury polskiej Zbigniew Czerski s. 1-5
Redagowanie "Palestry" Edmund Mazur s. 5-7
Przyjęcie lub odrzucenie zapisu Leopold Stecki s. 7-17
Podstawa roszczenia prewencyjnego Rafał Kasprzyk s. 17-33
Uznanie powództwa : (wybrane zagadnienia w świetle art. 213 § 2 k.p.c.) Anna Świderska s. 33-49
Obrońca w postępowaniu karnym wykonawczym Tomasz Grzegorczyk s. 49-65
Z historii kształtowania się przestępstw bezskutkowych (formalnych) Krzysztof Rastawicki s. 66-80
O pewnej metodzie polemicznej słów kilka Zbigniew Kwiatkowski s. 81-82
Moja odpowiedź Leszek Sługocki s. 82-83
O trzecim statucie litewskim w czterechsetną rocznicę Adam Lityński s. 83-91
Pytania i odpowiedzi prawne Roman Daniec s. 92-95
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 96-98
"Krótki film o zabijaniu" : [recenzja] Karol Pędowski s. 98-99
"Zakładowe komisje pojednawcze", L. Brzozowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Baran Krzysztof W. Baran L. Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 99-103
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej s. 103-106
Uchwały Prezydium NRA s. 106-108
Kronika Muzeum Adwokatury Polskiej : (okres: listopad 1987 - listopad 1988) Andrzej Stoga s. 108-109
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1986 r. III CZP 69 Michał Niedośpiał s. 110-114
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników III CZP 47 Sławomir Dalka s. 115-120
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1986 r. VI KZP 17 Leszek Sługocki s. 121-126
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1986 r. I CR 368 Bogusława Gnela s. 126-133
Prasa o adwokaturze E. M. s. 133-140
Kronika : sprawozdanie z pobytu prawników radzieckich i brytyjskich w Polsce Zbigniew Czerski s. 141-142
Kronika : z życia izb adwokackich Benedykt Banaszak Aleksander Czacki Stefan Kosiński Jerzy Stworzewicz s. 142-149
Działalność Komisji Sportu i Turystyki przy ORA w Krakowie s. 149-150
Komunikaty s. 150-152
Sprostowanie s. 152