Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1986, Tom 30, Numer 10-11(346-347)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne redaktora numeru łódzkiego Leszek Sługocki s. 1-2
Wprowadzenie dziekana Bogdan Schmidt s. 2
Z działalności organizacji partyjnej Izby łódzkiej Jan Kielan s. 3-5
Z historii Koła Prawników Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi Witold Pajor s. 5-8
Przyczynek do historii adwokatury w Łodzi w pierwszym półroczu 1945 roku Leszek Sługocki s. 8-12
Niektóre zagadnienia samorządu adwokackiego w świetle prawa o adwokaturze : (artykuł dyskusyjny) Karol Głogowski s. 12-14
W sprawie programów szkolenia aplikantów adwokackich Ireneusz Chojnacki s. 15-19
Jeszcze o literackich pasjach adwokatów : (rzecz o Klubie Adwokatów Pisarzy) Alfred Dreszer s. 19-21
Przedwojenne i współczesne biblioteki adwokackie : (impresje bardzo osobiste) Wacław Walkiewicz s. 21-23
Wspomnienia starego adwokata o przedwojennej adwokaturze w Łodzi Witold Kotowski s. 24-26
Postać orzeczenia kończącego postępowania rewizyjne w procesie cywilnym Witold Broniewicz s. 26-33
Domniemanie w prawie cywilnym : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 34-40
Ubezwłasnowolnienie chorych uzależnionych Witold Kotowski s. 41-46
Nazwisko złożone żony w praktyce polskiej 1946-1963 [wprowadzenie napisał Leszek Sługocki] Józef Litwin Leszek Sługocki s. 46-51
Systemowe zmiany rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy oraz roszczeń ze stosunku pracy lub z nim związanych : (rozważania dla praktyki) Janina Kruszewska s. 51-62
Zbrodnie przeciw ludzkowści : (narodziny i rozwój pojęcia) Jan Waszczyński s. 63-75
Ofiary zabójstw na tle seksualnym Juliusz Leszczyński s. 75-88
Znamiona przestępstwa jako okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary Krystyna Głowacka s. 88-93
Trudności związane z wykonywaniem zastępczej kary pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę samoistną Leszek Sługocki s. 94-96
Konwencja w sprawie zakazu tortur i innych czynów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania Piotr Daranowski s. 97-109
Spojrzenie na instytucję "powrotu do przestępstwa" : (artykuł dyskusyjny) Tadeusz Szczerbic s. 109-113
"Psychopatia - istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 113-118
Uchwała nr 2 s. 118
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1986 r., U. 3 s. 118-130
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1984 roku, IV CR 316 Ireneusz Chojnacki s. 130-136
Prasa o adwokaturze S. M. s. 136-142
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska Stanisław Synowiec s. 142-144