Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1963, Tom 7, Numer 1(61)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U progu nowego roku Marian Rybicki s. 3-4
Z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej odbytego w dniu 10 listopada 1962 r. s. 5-14
Zmiany w orzecznictwie dotyczącym spółdzielczego stosunku pracy Mieczysław Piekarski s. 15-29
Od redakcji s. 30
Zachowek według projektu kodeksu cywilnego z r. 1962 Czesław Tabęcki s. 31-41
Przestępstwa przeciwko gospodarce narodowej w projekcie nowego kodeksu karnego Tadeusz Cyprian s. 42-52
Alkoholizm a środowisko zawodowe Witold Kotowski s. 53-57
Zmiany i uzupełnienia do kodeksu karnego RSFRR Piotr Szczemielinow s. 58-62
Pytania i odpowiedzi prawne Marian Lisiewski s. 63-71
O równość uprawnień stron w procesie karnym K. P. s. 72-73
"Ustalenie wysokości odszkodowania", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Ustawodawstwo dewizowe", Z. Bidziński, K. Sosnowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bidziński (aut. dzieła rec.) Konrad Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 74-76
"Socjologia prawa", A. Podgórecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Adam Podgórecki (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość dowodowa", L. Hochberg, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leo Hochberg (aut. dzieła rec.) s. 77-78
[Recenzja artykułu Tadeusza Tarasa opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1962, nr 11] A. Ż. Tadeusz Taras (aut. dzieła rec.) s. 79-80
"Niektóre zagadnienia strony podmiotowej przestępstwa z art. 286 k.k.", "Państwo i Prawo", 1962, nr 11 : [recenzja] A. Ż. Henryk Popławski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Ciągłość pracy a uprawnienie do urlopu", Jerzy Loga, "Nowe Prawo", 1962, nr 11 : [recenzja] A. Ż. Jerzy Loga (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Zaspokajanie osobistych potrzeb między małżonkami : [recenzja artykułu Jarosława Radinsky'ego opublikowanego na łamach czasopisma "Zprávy advokacie", 1962, nr VI-VIII] J. R. Jarosław Radinsky (aut. dzieła rec.) s. 83
Zmiany w prawie rodzinnym NRF : [recenzja artykułu Petera Braunsa opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 3] J. R. Peter Brauns (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Prawo i postępowanie w sądach dla nieletnich w Izraelu : [recenzja artykułu Davida Reifena opublikowanego w "The British Journal of Criminology", 1962, nr 10] J. R. David Reifen (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Wykonanie kary śmierci w USA J. R. s. 86-87
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-93
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 94
Kronika s. 95-96
Komunikaty s. 97