Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Palestra
1975, Tom 19, Numer 5-6(209-210)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nawiązując do wielkich rocznic... Z. S. s. 1-2
[W dniach 15 i 16 marca 1975 r. odbyło się] s. 2
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 marca 1975 r. w sprawie dalszego podnoszenia poziomu etycznego adwokatów i godności zawodu adwokata s. 2-4
Po marcowym plenum NRA Stanisław Podemski s. 5-7
Etyka adwokacka jako narzędzie kształtowania postaw adwokatów Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 7-10
Geneza i ewolucja zasad etycznych w polskiej adwokaturze Zdzisław Krzemiński s. 10-12
Etyka zawodowa w świetle uchwał NRA Edmund Mazur s. 13-15
Profilaktyka dyscyplinarna na tle postępowania skargowego i dyscyplinarnego Lucjan Gluza s. 15-17
Wnioski i postulaty w zakresie etyki adwokata na tle postępowania dyscyplinarnego Tadeusz Sarnowski s. 18-20
Przyczynki do kształtowania postaw etycznych adwokatów Eugeniusz Sindlewski s. 20-23
Praktyczne aspekty kształtowania pożądanych postaw etycznych Stanisław Rogoż s. 24-27
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. Janusz Ławrynowicz s. 27-42
W sprawie odpowiedzialności PZU za wypadki komunikacyjne : przyczynek do dyskusji Eugeniusz Kowalewski s. 42-50
Pojęcie pobudki w kodeksie karnym PRL Marek Jan Lubelski s. 50-59
Adwokaci niemieccy jako obrońcy Polaków przed hitlerowskim Sądem Specjalnym w Bydgoszczy Edmund Zarzycki s. 59-75
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Szachułowicz s. 76-78
Wspomnienie pośmiertne: Jan Palatyński s. 79
Przyznanie nagrody imienia adw. Stanisława Garlickiego za najlepszą publikację z zakresu prawa cywilnego S. M. s. 79-80
Spotkanie na temat: „Współczesna wymowa sądowa" Witold Bayer s. 81
"Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich", Zdzisław Krzemiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Sławomir Dalka Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 81-86
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXI R. Łyczywek s. 86-88
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 15-16 marca 1975 r. Kazimierz Kaeppele s. 88-90
Z prac Prezydium NRA s. 90-91
Analiza sytuacji finansowej zespołów adwokackich w II półroczu 1974 r. s. 91-92
Wpływy dewizowe za usługi adwokackie w 1974 r. s. 92
Analiza sprawozdań i ocena działalności wizytacyjnej Centralnego Zespołu Wizytatorów (CZW) i wojewódzkich zespołów wizytatorów (WZW) w 1974 r. s. 92-93
Wskazania dla piszących życiorysy dla Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich s. 93-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-97
Udział przedstawicieli NRA w sesji Sądu Najwyższego z okazji XXX-lecia PRL s. 98
Tezy NRA w sprawie aplikacji na forum Zrzeszenia Prawników Polskich s. 98
Udział delegacji adwokatury polskiej w Konferencji prezesów europejskich organizacji adwokackich w Wiedniu s. 98-99
Odznaczenia państwowe dla członków adwokatury s. 99
Przyznanie złotej odznaki "Adwokatura PRL" s. 99-100
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 100-101
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 101-104
[Spotkanie młodych adwokatów] Barbawa Pszczółkowska s. 104-105
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 105-107
Izba szczecińska Jerzy Zaniemojski s. 107
[List gratulacyjny Prezydium NRA] Zdzisław Czeszejko s. 108