Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1973, Tom 17, Numer 2(182)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie "czynu nierządnego" w kodeksie karnym Marian Filar s. 3-16
Skład sądu pierwszej instancji w postępowaniu uproszczonym Wincenty Grzeszczyk s. 17-31
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Cichosz s. 32-36
"Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym", Teresa Misiuk, Warszawa 1972 : [recenzja] Zdzisław Krzemiński Teresa Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 37-38
Palestra o "Palestrze" Jan Skrobisz s. 39-43
Eugeniusz Śmiarowski Wacław Barcikowski s. 43-48
Obsługa prawna jednostek uspołecznionych Wojciech Kwiatkowski s. 49-53
O służbę prawną na miarę potrzeb kraju Dyonizy Szyszko s. 53-57
Regulamin w sprawie rozliczania i rachunkowości w zespołach adwokackich Witold Dąbrowski s. 58-65
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 66-69
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Kazimierz Urbański Juliusz Leszczyński s. 69-70
Styczniowe Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 70-73
Regulamin działania naczelnych i wojewódzkich organów adwokatury s. 74-98
Uchwała Plenum NRA z dnia 14 stycznia 1973 r. w sprawie powołania Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 98-99
Z prac Prezydium NRA s. 99
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 100-101
Prasa o adwokaturze S. M. s. 101-106
Kronika : kronika centralna s. 106
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Cieślak s. 106-108
Zwalnianie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych we Francji Karol Potrzobowski s. 108-110
Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich Roman Łyczywek s. 110-111
Informacja Komisji Socjalnej przy NRA W. Dąbrowski s. 111-112
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 112