Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1958, Tom 2, Numer 1(5)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs na pracę z zakresu dziejów adwokatury polskiej od połowy XIX wieku s. 3-4
Walka o prawdziwą postawę adwokatury Borys Ołomucki s. 5-11
Przemówienie na otwarciu Kongresu AIDP w Atenach (26.IX.1957 r.) [Współbrzmienie polskie (oryginał francuski)] Emil Stanisław Rappaport s. 12-14
Sylwetki wybitnych obrońców warszawskich w okresie międzywojennym (c.d.) Mieczysław Jarosz s. 15-24
Wypadki w zatrudnieniu (c.d.) Stanisław Garlicki s. 25-42
Wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami Zygmunt Kopankiewicz s. 43-52
Należności i wydatki adwokata w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej w sprawach cywilnych Mieczysław Piekarski s. 53-57
Wynagrodzenie adwokata ustanowionego dla strony zwolnionej od kosztów i wynagrodzenie obrońcy z urzędu : (uwagi «de lege ferenda») Marian Schroeder s. 58-61
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Izba Cywilna, 1945-1957) Zdzisław Krzemiński s. 62-73
Wypadki recenzenta Jan Prostecki s. 74-78
Dlaczego nie odpowiadamy? M. B. s. 78-79
Adwokaci na peryferiach Andrzej Olek s. 80-83
"Jan Nixdorff, pisarz prawa procesowego", Lesław Pauli, Warszawa 1957 : [recenzja] Marian Cieślak Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) s. 84-87
Śp. Jan Olchowicz Stanisław Janczewski s. 88-89
Zawód prawniczy w Anglii i Ameryce Antoni Bądkowski s. 90-99
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 100-107
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 108-111
Kronika s. 112-115
[W myśl odezwy wstępnej] s. 116