Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1985, Tom 29, Numer 1(325)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokat w działalności publicznej Andrzej Elbanowski Z. Skoczek s. 1-9
Z zagadnień rozwoju samorządu adwokackiego: (fragment przemówienia wygłoszonego na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 lipca 1984 r.) Maria Budzanowska s. 10-18
Piecza nad majątkiem osoby poddanej opiece Andrzej Zieliński s. 18-30
Nowe prawo dewizowe Bronisław Koch s. 30-52
Przebieg i znaczenie pewnego procesu sądowego s. 52-90
Pamiętnik adw. Bogusława Karola Longchamps de Berier Stanisław Rakowski s. 91-95
Adwokaci o Powstaniu Warszawskim Stanisław Hęćka s. 95-97
Prof. dr Maria Lipczyńska (1916 - 1984) Ryszard Ponikowski s. 97
Wspomnienie o dziekanie Stanisławie Warcholiku Roman Porwisz s. 100-102
"Wyrokowanie sądu pierwszej instancji w sprawach karnych", E. Skrętowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Alfred Kaftal E. Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 102-107
Naczelna Rada Adwokacka s. 107-108
Uchwała Nr 1 s. 108-109
Uchwała Nr 2 s. 109-111
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXI R. Łyczywek s. 111-112
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1983 r. I KR 93 Emil Pływaczewski s. 112-115
Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 19 lipca 1984 r. WSD 4 s. 116-117
Prasa o adwokaturze s. 117-132
Z życia Izb Adwokackich : izba bialostocka Jerzy Korsak s. 132-133
Izba krakowska Stefan Kosiński s. 133-138