Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1963, Tom 7, Numer 4(64)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie lokali dla zespołów adwokackich : (warunki najmu i budowy lokali dla zespołów adwokackich) Stefan Mizera s. 1-9
O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata-podejrzanego w procesie karnym Alfred Kaftal s. 10-14
O przepisach wstępnych projektu kodeksu cywilnego Mieczysław Piekarski s. 14-18
Zawarcie małżeństwa według projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1962 r. A. Bądkowski M. Cybulska s. 18-27
Władza rodzicielska w projekcie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Bronisław Dobrzański s. 27-38
Projekt kodeksu karnego : niektóre zagadnienia z dziedziny kary Zdzisław Papierkowski s. 38-45
Wymiar kary w projekcie kodeksu karnego Zbigniew Kubec s. 45-50
O żargonie adwokackim Olgierd Missuna s. 51-53
Jeszcze o arf. 183 postępowania spadkowego s. 54-55
Pytania i odpowiedzi prawne Paweł Heinzelman s. 55-57
Obrońca praworządności i rewolucji : (Teodor Duracz) Mieczysław Bibrowski s. 57-60
"Zagadnienia związku przyczynowego w prawie karnym", L. Lernell, Warszawa 1962 : [recenzja] Leszek Lernell (aut. dzieła rec.) s. 60-61
"Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. Komentarz", S. Garlicki, E. Szeremeta, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) Emil Szeremeta (aut. dzieła rec.) s. 61
"Zarys rzymskiego prawa prywatnego", W. Osuchowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Wacław Osuchowski (aut. dzieła rec.) s. 62
"Bójka i pobicie (Problemy dogmatyki prawa, kryminologii i kryminalistyki)", Z. Kubec, B. Hołyst, Warszawa 1962 : [recenzja] Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kubec (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Paserstwo w polskim prawie karnym", O. Chybiński, Warszawa 1962 : [recenzja] Olgierd Chybiński (aut. dzieła rec.) s. 63
"Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wykonawcze. Teksty ustaw", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 63-64
Założenia nowego czechosłowackiego kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego : [recenzja artykułu J. Tolara i G. Prenosila, opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 4] J. R. G. Prenosil (aut. dzieła rec.) J. Tolar (aut. dzieła rec.) s. 64-66
Zagadnienie odpowiedzialności adwokata za szkodę poświęcony : [recenzja artykułu O. Raisa opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr I J. R. O. Rais (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Reforma prawa małżeńskiego międzynarodowego w NRF : [recenzja artykułu G. Kegela opublikowanego w "Revue critique de droit international privé", 1962, nr 4] J. R. G. Kegel (aut. dzieła rec.) s. 67-68
Umowy majątkowe małżeńskie w USA : [recenzja artykułu R. Brachtenbacha opublikowanego w "Washington Law Review", 1962, nr 4] J. R. R. Brachtenbach (aut. dzieła rec.) s. 68
O polskiej adwokaturze za granicą : [recenzja artykułu A. Janecka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr I J. R. A. Janecek (aut. dzieła rec.) s. 68
VI Krajowy Zjazd Zrzeszenia Prawników Polskich s. 68-70
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 70-73
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 73-74
Orzecznictwo Sadu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 74-75
Kronika s. 76-77