Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Palestra
1989, Tom 33, Numer 11-12(383-384)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa generała Augusta Emila Fieldorfa Jacek Wasilewski s. 1-13
Aplikacja adwokata w świetle powojennych regulaminów Adam Szczepankowski s. 13-20
Sprawy lokalowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego : (zagadnienia wybrane) w latach 1985-1986 Krystyna Krzekotowska s. 20-32
"Inny skład" sądu pierwszej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy Jacek Gudowski s. 32-43
Uzyskanie przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach Andrzej Zieliński s. 43-52
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązku ochrony środowiska Józef Jan Skoczylas s. 52-69
Problematyka odpowiedzialności cywilnej i karnej w ramach niegospodarności i ryzyka gospodarczego Jan Szachułowicz s. 69-89
Anamneza a prawo do odmowy zeznań z art. 168 k.p.k. Roman Łyczywek s. 90
Wspomnienie pośmiertne : adw. Zdzisław Puniewski (1925-1989) Stanisław Janikowski s. 91
"Cyryl Ratajski 1875-1942", Arkadiusz Kołodziejczyk, Poznań 1986 : [recenzja] Andrzej Rościszewski Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 92-102
"Geniusz i obłąkanie", Cesare Lombroso, Warszawa 1987 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Cesare Lombroso (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Mówi obrońca...", Henryk Nowogródzki, Warszawa 1988 : [recenzja] Roman Łyczywek Henryk Nowogródzki (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Mówi obrońca...", Henryk Nowogródzki, Warszawa 1988 : [recenzja] Leszek Sługocki Henryk Nowogródzki (aut. dzieła rec.) s. 107-113
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 114-120
Z prac Prezydium NRA s. 121-122
Spotkanie uczestników Studium Prawa Gospodarczego Wiesław Łukawski s. 123
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1987 r. (III CZP 104 Andrzej Zieliński s. 124-129
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1987 r. V KRN 77 Leszek Sługocki s. 129-134
Prasa o adwokaturze s. 134-149
Kronika : gratulacje i życzenia Wojciech Jaruzelski Adam Strzembosz Kazimierz Łojewski s. 150-155
Kronika : działalność publiczna adwokatów w Sejmie i Senacie PRL s. 156
Kronika : stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wobec ostatnich wydarzeń w Chinach s. 157
Kronika : nadanie Złotej Odznaki "Adwokatura PRL" s. 157
Kronika : przyznanie Medali 70-lecia Adwokatury Polskiej s. 158
Kronika : sprawozdanie z pobytu w dniach 23.V.—26.V.1989 r. w Pradze delegacji adwokatury polskiej Wiesław Szczepiński s. 158-159
Kronika : powołanie fundacji "Polonia Restituta" s. 159
Kronika : z życia izb adwokackich Tadeusz Badowski Bożena Banasik Stefan Kosiński Ferdynand Rymarz s. 160-166
XI Mistrzostwa Tenisowe Adwokatury Stanisław Rymar s. 167-168
Konstytucyjne granice wolności nauki na przykładzie zapłodnienia in vitro, terapii genetycznej i analizy genomów Christian Starck Tomasz Gizbert-Studnicki (tłum.) s. 168-180
Trzeba wstrząsnąć angielskim wymiarem sprawiedliwości Jochen Rudolph Janusz Krzaczek (tłum.) s. 181-184
Propozycja zwiększenia uprawnień solicytorów Ryszard Kalisz s. 184-186
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Halina Piekarska 22.X.1913 - 25.V.1989 Wanda Barciszewska s. 187-190
Współpraca Rady Adwokackiej w Wersalu z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie Stefan Mikuli (tłum.) s. 190-196
Sprostowanie s. 197