Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1975, Tom 19, Numer 12(216)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roszczenia kilku poszkodowanych wskutek jednego wypadku komunikacyjnego Adam Szpunar s. 1-11
Sankcje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę Krzysztof Kolasiński s. 12-20
Główny księgowy i radca prawny Lech Grabowski s. 20-33
Przestępstwo dzieciobójstwa z art. 149 k.k. w świetle badań statystycznych Henryk Makarewicz s. 33-45
Pytania i odpowiedzi prawne Aleksander Lasocki s. 45-47
Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Kryminologów Europejskich Państw Socjalistycznych Maria Danuta Pełka-Sługocka s. 47-51
Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego w Kole Obrońców Wojskowych przy Radzie Adwokackiej w Warszawie Jerzy Mielczarek s. 51-52
Sto milionów Zygmunt Hofmokl-Ostrowski s. 53-56
Sylwetki wybitnych adwokatów: adwokat Stefan Urbanowicz Józef Kliński s. 57-59
"Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej", Mieczysław Sawczuk, Warszawa 1975 : [recenzja] Kazimierz Korzan Mieczysław Sawczuk (aut. dzieła rec.) s. 59-64
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1973", praca zbiorowa, red. Mirosław Gersdorf, Warszawa 1975 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gesdorf (aut. dzieła rec.) s. 64-69
M. Filar, "Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym", "Studia Juridica", 1974, 13, z. 2 Juliusz Leszczyński M. Filar (aut. dzieła rec.) s. 69-74
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXV R. Łyczywek s. 75-76
Uchwała Naczelnej Redy Adwokackiej z dnia 19 października 1975 r. w sprawie założeń nowelizacyjnych przepisów o adwokaturze s. 76-81
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 października 1975 r. w sprawie określenia udziału izb adwokackich w kosztach działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej w 1976 r. s. 82
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 października 1975 r. o zmianie regulaminu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej w sprawie zapomóg wyrównawczych s. 82
Regulamin w sprawie zasad wykonywania zawodu w zespołach adwokackich przez adwokatów emerytów i rencistów oraz adwokatów w wieku emerytalnym s. 83-84
Wyjaśnienia do regulaminu w sprawie zasad wykonywania zawodu w zespołach adwokackich przez adwokatów emerytów i rencistów oraz adwokatów w wieku emerytalnym Edmund Mazur s. 84-88
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 18 i 19 października 1975 r. Kazimierz Kaeppele s. 88-91
Z prac Prezydium NRA s. 91-93
Orzeczenie Wyższej Komsji Dyscyplinarnej z dnia 21 maja 1975 r. (WKD 17 s. 93-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-97
Powołanie prezesa NRA adwokata dra Z. Czeszejki do Komitetu Nauk Prawnych PAN s. 98
Uczestnictwo członków adwokatury w życiu politycznym i w działalności społecznej s. 98-99
Wręczenie nagrody NRA adw. drowi Romanowi Łyczywkowi za prace w zakresie historii adwokatury polskiej s. 99
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 99
Izba warszawska R. Siciński s. 100-101
„Małżeństwa” nieformalne w Szwecji Renata Kranc-Trok s. 101-104
Zjazd adwokatury austriackiej Zdzisław Krzemiński s. 104-105
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie zawiadamia, że w miesiącu listopadzie 1975 r. ukazały się następujące nowości s. 106