Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1985, Tom 29, Numer 5(329)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty prawne pracy w gospodarstwie rolnym Michał Niedośpiał s. 1-9
Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim Krystyna Krzekotowska s. 10-18
Pozycja organizacji społecznych w postępowaniu o ochronę środowiska Wojciech Radecki s. 18-30
Dowód z opinii biegłego geodety w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości Ignacy Bocholc s. 30-41
Historia jednego zespołu adwokackiego Ferdynand Rymarz s. 41-43
Sprawa budowy domu adwokata-seniora Stanisław Śniechórski s. 44-47
Głos w sprawie budowy Domu Seniora Jan Czerwiakowski s. 47-49
Skilex 1985 Stanisław Rymar s. 49-50
Adw. Konrad Murawski 1924-1984 Wiktor Kalka Bohdan Matusiak s. 50-51
Adw. Józef Korabiński 1907-1985 Stanisław Krysicki s. 51-53
"Prawo obwiniajemogo na zaszczitu i priezumpcyja niewinownosti", M.S.Strogowicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Ryszard A. Stefański M.S. Strogowicz (aut. dzieła rec.) s. 53-57
Uchwały Prezydium NRA : Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 stycznia 1985 r. w sprawie realizacji programu edukacji prawnopaństwowej społeczeństwa s. 57-59
Memoriał : Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do Rady Państwa z dnia 22 lutego 1985 r. w sprawie poprawy sytuacji finansowej w adwokaturze Maria Budzanowska s. 59-62
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10.X.1983 r. III CZ 49 Zbigniew Cichoń s. 62-66
Glosa do uchwały Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1984 r. VI KZP 31 Kazimierz Marszał s. 66-70
Prasa o adwokaturze s. 70-81
Informacja z pobytu delegacji adwokatury polskiej na odbytej w Wiedniu XIII Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich s. 81-82
Wizyta delegacji adwokatury z NRD w Polsce s. 82-83
Decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonania zawodu indywidualnie s. 83
Z życia Izb Adwokackich : izba bielska Filip Rosengarten s. 83-84
Izba gdańska s. 85-89
izba katowicka Andrzej Rajpert s. 89-91
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 91-92
Izba łódzka Andrzej Kern s. 92-95
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 95-99