Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1972, Tom 16, Numer 6(174)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedawnienie roszczenia o rentę odszkodowawczą Adam Szpunar s. 3-13
Problematyka wpisu stałego Władysław Bober s. 14-24
Nagrody jubileuszowe za wielolełnią pracę Janina Kruszewska s. 24-33
Zamiana mieszkań w systemie publicznej gospodarki lokalami Stefan Mizera s. 34-50
Problematyka określenia momentu stosownego do przedstawienia zarzutów Feliks Prusak s. 50-57
"Dzieje adwokatury w dawnej Polsce", Stanisław Janczewski, Warszawa [1970] : [recenzja] Władysław Sobociński Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 57-60
"Fałszywe zeznania i ich przyczyny", Katarzyna Gustowska-Szwaja, Zbigniew Lachman, Jan Stańda, [Kraków 1971] : [recenzja] Wiesław Łukawski Katarzyna Gustowska-Szwaja (aut. dzieła rec.) Zbigniew Lachman (aut. dzieła rec.) Jan Stańda (aut. dzieła rec.) s. 60-62
O zmianę regulaminów adwokackich Zdzisław Krzemiński s. 63-69
Udział adwokatów w "rewolucji miast" (1789-1791) Roman Łyczywek s. 69-75
Konkurs Ligi Ochrony Przyrody s. 76
Uwagi do protokołu posiedzenia plenarnego z dnia 26 października 1971 r. Witold Scheuring s. 77-78
Z prac Prezydium NRA s. 79
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 80
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 80-83
Prasa o adwokaturze S. M. s. 83-87
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Kanty Cisek Kazimierz Kaeppele Dominik Maciołek Marian Rogozik R. Siciński s. 87-97
III Międzynarodowe Sympozjum państw socjalistycznych w Pradze, poświęcone zagadnieniom zwalczania przestępczości młodzieży Juliusz Leszczyński s. 97-100