Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1983, Tom 27, Numer 5-6(305-306)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o adw. Karolu Potrzobowskim Andrzej Rościszewski s. 1-4
Oczekiwania na miarę możliwości Kazimierz Buchała Jerzy Szczęsny s. 5-12
U progu zjazdu Jerzy Biejat s. 14-17
Kilka myśli o zbliżającym się zjeździe Jacek Wasilewski s. 17-22
Na marginesie pojęcia samorządności zespołu adwokackiego Lesław Myczkowski s. 22-23
Na początku drogi Edmund Mazur s. 24-39
Trudna sztuka sądzenia Michał Kulczycki Jerzy Szczęsny s. 40-48
Niektóre cywilnoprocesowe problemy ochrony praw konsumenta Feliks Zedler s. 48-64
Czynności bankowe Tadeusz L. Michałowski Tadeusz Mierzejewski s. 65-78
Charakter prawny umów zawieranych przez biuro handlu zagranicznego "locum" Adam Jedliński s. 78-86
Wykorzystanie przez sądy rejonowe opinii biegłych i powstające na tym tle uchybienia procesowe w postępowaniu cywilnym : wybrane zagadnienia Edward Skrętowicz s. 86-94
Z zagadnień kolegialnego orzekania w sprawach karnych Edward Skrętowicz s. 94-102
Praktyczne znaczenie dyrektywy dotyczącej wymiaru kary grzywny (art.50 § 3 K.K.) na tle koncepcji stawek dziennych Zygfryd Siwik s. 102-114
Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w projekcie zmian przepisów kodeksu postępowania karnego Andrzej Bulsiewicz s. 114-120
Profile Halina Piekarska s. 120-124
Anegdoty adwokackie Mieczysław Bielski s. 124-125
Naczelna Rada Adwokacka Kazimierz Kaeppele s. 125-127
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 128
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stefan Dałkowski s. 129-136
Prasa o adwokaturze s. 136-148
Kronika Bronisław Zioła s. 148-152