Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1985, Tom 29, Numer 7-8(331-332)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozpoznawanie przez sąd spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Mieczysław Piekarski s. 1-11
Procedury poprzedzające sądowe postępowanie cywilne Kazimierz Piasecki s. 11-24
Opinie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Irena Kleniewska Krystyna Krzekotowska s. 25-29
Środki leczniczo-wychowawcze według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Zofia Sienkiewicz s. 29-37
Przemówienie sądowe (problem prawa do obrony) Edmund Mazur s. 37-42
Stosowanie amnestii a prawo do obrony (niektóre kontrowersyjne rozwiązania w ustawie amnestyjnej z 21.VII.1984 r., Dz. U. Nr 36, poz. 192) Zofia Radzikowska s. 42-49
Pieszy jako podmiot przestępstwa wypadku drogowego Seweryn J. Bownik s. 49-59
Wokół etyki zawodowej adwokata Zdzisław Krzemiński s. 59-64
Rozmowa z sędzią Izby Wojskowej Sądu Najwyższego ppłk. Tomaszem Kacperskim o pracy obrońców w sprawach należących do właściwości sądów wojskowych Tomasz Kacperski Jerzy Szczęsny s. 64-70
Wyjątki jako reguły : (z adw. Czesławem Jaworskim rozmawia Jerzy Szczęsny) Czesław Jaworski Jerzy Szczęsny s. 70-73
Ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Stefan Mizera s. 74-75
Adwokat dr Karol Stach Aleksander Czacki s. 75-76
Adwokat Władysław Janicki T. Skup s. 77-79
"Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody", Zbigniew Gostyński, Katowice 1984 : [recenzja] Piotr Hofmański Zbigniew Gostyński (aut. dzieła rec.) s. 79-85
Sprawozdanie dla Rady Państwa PRL z działalności adwokatury w 1984 roku s. 85-98
Uchwały Prezydium NRA s. 99
Z prac Prezydium NRA s. 99-100
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXIII Roman Łyczywek s. 100-101
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1983 r. III CZP 60 Edwin Kowala s. 101-106
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1984 r. VI KZP 44 Piotr Wielbiński s. 106-111
Wyrok z dnia 20 czerwca 1984 r. III SA 87 s. 112-115
Wyrok z dnia 19 grudnia 1984 r. III SA 393 s. 115-118
Prasa o adwokaturze s. 118-126
Kronika Centralna s. 126-127
Z życia Izb Adwokackich : izba bielska Filip Rosengarten s. 127-129
Izba katowicka Andrzej Rajpert s. 129-130
Izba łódzka Andrzej Kern s. 130-131
Prawo oskarżonego do obrony w państwach socjalistycznych Beata Bieńkowska s. 132-143
Listy do Redakcji s. 143-144
Komunikaty Andrzej Rozmarynowicz s. 144