Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1985, Tom 29, Numer 9(333)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o metodyce pracy adwokackiej Roman Łyczywek s. 1-8
Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienia, zasięg) Andrzej Spotowski s. 8-17
Uprawnienia byłych właścicieli gruntów w M. St. Warszawie - wczoraj i dzisiaj Jan Czerwiakowski s. 18-27
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o odszkodowanie dochodzone w trybie art. 160 § 5 K.P.A. Janusz Jankowski s. 28-36
Problemy stosowania ulg podatkowych związanych z nabyciem budynku mieszkalnego lub lokalu w drodze spadku lub darowizny Bogumił Brzeziński Jerzy Jezierski s. 36-44
Współuczestnik czynu w roli świadka (zagadnienia wybrane) Zenon Martyniak s. 44-57
Mecenas Henryk Krajewski Zdzisław Krzemiński s. 58-64
Festina lente Andrzej Tomaszewski s. 65-67
Blaski i cienie życia adwokata kratkowego (felieton zawodowy) Karol Pędowski s. 67-71
Adw. Benedykt Wolfstein (1904-1985) Jerzy Horski s. 72
"Dochodzenie roszczeń z czynów niedozwolonych w procesie cywilnym", Magdalena Bosakirska, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Czerski Magdalena Bosakirska (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie", Leszek Sługocki, Warszawa 1984 : [recenzja] Mieczysław Rudnik Leszek Sługocki (aut. dzieła rec.) s. 74-78
Uchwała Nr 1 s. 78-80
Uchwała Nr 3 s. 80
Uchwała Nr 4 s. 81
Uchwała Nr 5 s. 81
Uchwała Nr 6 s. 81-82
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 15 czerwca 1985 r. w Warszawie Stefan Mizera s. 82-83
Wystąpienie Prezesa NRA adw. Kazimierza Łojewskiego na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 15 czerwca 1985 r. s. 83-88
Uchwała Prezydium NRA z dnia 23 maja 1985 r. w sprawie projektu planu rozmieszczenia zespołów adwokackich na lata 1985 i 1986, adwokatów członków zespołów adwokackich na lata 1985 i 1986 oraz aplikantów adwokackich na rok 1986 s. 88-89
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 czerwca 1985 r. w sprawie nadania odznaki "Adwokatura PRL" s. 89-90
Sprawozdanie wiceprezesa NRA adw. Jerzego Biejata z posiedzenia Komisji Prawnej Rady Państwa s. 90-92
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXIV Roman Łyczywek s. 92-94
Glosa do zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 10 lutego 1983 r. III PO 1 Andrzej Świątkowski s. 94-99
Wyrok z dnia 9 marca 1983 r. V KR 13 s. 99
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1983 r. RW 279 s. 99-100
Glosa łączna do obu powyższych wyroków SN Witold Kulesza s. 100-109
Prasa o adwokaturze s. 109-120
Kronika Centralna s. 120-127
Z życia Izb Adwokackich : izba katowicka Andrzej Rajpert s. 127-130
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 130-132
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 132-134
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 134-140