Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1970, Tom 14, Numer 6(150)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola „Palestry" : materiały do dyskusji Paweł Asłanowicz s. 3-8
O potrzebie ustalenia racjonalnych norm lokalowych dla zespołów adwokackich Stefan Mizera s. 8-18
Przesłuchanie stron w sporach majątkowych osób fizycznych Włodzimierz Dzięciołowski s. 19-28
Luka w przepisie arł. 428 k.p.c. Roman Łyczywek s. 29-31
Z zagadnień warunkowego umorzenia postępowania karnego Marek Olszewski Jan Waszczyński s. 31-43
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych w nowym kodeksie karnym Janusz Kochanowski s. 43-59
Problematyka karania sprawców niegospodarności Henryk Popławski s. 59-67
Zasada bezpośredniości i ciągłości w nowym k.p.k. Alfred Kaftal s. 67-84
Z problematyki daktylologii w procesie karnym Józef Hendzel Romulad Kmiecik s. 84-94
Wersja wypadku drogowego Cichosław Jankowski s. 94-101
O udziale osób przybranych w postępowaniu przygotowawczym Zenowiusz Ponarski s. 101-108
Dalsze uwagi w sprawie emerytów i rencistów w adwokaturze Juliusz Wierciński s. 108-110
Pytania i odpowiedzi prawne Władysław Chojnowski s. 110-114
Obrona pracy doktorskiej adwokata Juliusza Leszczyńskiego Stefan Lelental s. 114-115
Informacja s. 115
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 116-118
Prasa o adwokaturze s. 118-123
Kronika Stanisław Afenda s. 123-144