Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1967, Tom 11, Numer 12(120)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy prawnicy w Rewolucji Październikowej Aleksander Kochański s. 3-10
Przemówienie Prezesa NRA na VII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich s. 11-12
Byliśmy w Poznaniu... Paweł Asłanowicz s. 13-16
Nowa forma pracy samorządowej Edmund Mazur s. 16-19
Stanowisko prawne kuratora spadku Kazimierz Korzan s. 20-27
Wznowienie postępowania cywilnego Witold Broniewicz s. 28-36
Swoista kwestia prawna : (stosunek art. 63 k.k. do art. 76 i 77 k.k.) Zdzisław Papierkowski s. 37-43
Tożsamość rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Andrzej Kabat s. 44-53
Przerwa w rozprawie w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego Tomasz Majewski s. 53-58
Skutki procesowe nieobecności obrońcy oskarżonego na części rozprawy Zbigniew Kubec s. 59-64
Udział obrońcy w postępowaniu przyśpieszonym w świetle badań praktyki sądowej w latach 1958-1966 Andrzej Kordik s. 65-71
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Zenon Kosiński s. 71-74
Kamieniem w krasnoludka Jan Palatyński s. 75-78
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 79-81
Prasa o adwokaturze S. M. s. 82-84
Kronika : VII Zjazd Krajowy Zrzeszenia Prawników Polskich s. 84-86
Kronika : z pobytu delegacji adwokatury bułgarskiej w Polsce Mieczysław Przybyłowski s. 86-88
Kronika : z życia izb adwokackich A. Cz. Z. G. s. 88-95
Sprostowania s. 95