Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1992, Tom 36, Numer 11-12(419-420)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy wydarzenia Czesław Jaworski s. 5-12
Informacja o wyborze Naczelnych Samorządowych władz adwokatury s. 13-15
Strasburg - ostatnia instancja czy...? : z adwokatem drem Andrzejem Drzemczewskim z Dyrektoriatu Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu rozmawia Stanisław Mikke Andrzej Drzemczewski Stanisław Mikke s. 16-21
O zasadzie akcesoryjności poręczenia Adam Szpunar s. 22-33
Dwa sposoby powierniczego zabezpieczenia kredytu Monika Strus s. 34-41
Osoba zatrzymana w świetle przepisów prawa o ruchu drogowym Zbigniew Młynarczyk s. 42-44
Terroryzm w Polsce Wacław Zarzycki s. 45-57
Porównanie zasad stosowania środków zabezpieczających w Polsce i Republice Federalnej Niemiec Józef K. Gierowski Janusz Heitzman Tomasz Zyss s. 58-70
Informacja o precedensowym wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie - ważnym dla praktyki gospodarczej A. W. s. 71-72
O restytucję spółki cichej Roman Łyczywek s. 73-74
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 7) Marek Antoni Nowicki s. 75-87
Z odpowiedzią, ale za to bez zrozumienia, czyli próba polemiki z Józefem Józefowiczem Lech K. Paprzycki s. 88-97
"Misja", Stanisław Mikke, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Stanisław Mikke (aut. dzieła rec.) s. 98-99
"Ustawa kama skarbowa", Zygfryd Siwik, Wrocław 1992 : [recenzja] Stefan Wurzel Zygfryd Siwik (aut. dzieła rec.) s. 100-101
"Prawo prasowe. Komentarz", J. Sobczak, Warszawa-Poznań 1992 : [recenzja] Maciej Tarnawski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Rozważania o gilotynie", A. Camus, Kraków 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Albert Camus (aut. dzieła rec.) s. 105-106
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149) : część 1 Stanisław Zabłocki s. 107-122
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 1992 r. II A Kr 138 Leszek Sługocki s. 123-127
Informacje dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych Czesław Jaworski s. 128
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 129
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty R. Orlikowska-Wrońska s. 129-130
Kronika adwokatury : informacje s. 130-132
Kronika adwokatury : varia Marek Antoni Nowicki s. 132
Szpalty pamięci : adwokat Marian Kazimierz Kropiwnicki (1927-1992) Leszek Sługocki s. 133-135
Wspomnienie o Patronie Maciej Dubois s. 136
Listy do Redakcji : [list skierowanego do adw. Andrzeja Kubasa, przewodniczącego Krajowego Zjazdu Adwokatury] Wiesław Szczepiński s. 137-138
Listy do Redakcji Roman Daniec s. 139
Komunikaty s. 140-141
Sprostowania s. 142