Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1989, Tom 33, Numer 8-10(380-382)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskutujemy o procesach politycznych : (część II) Kazimierz Kalinowski Henryk Pieliński s. 1-19
Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945) Włodzimierz Rosłoniec s. 19-38
Pluralizm związkowy a prawo międzynarodowe i krajowe Lucyna Rutkowska s. 39-51
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością : (wielowariantowy wzór umowy) Wiesław Łukawski Ksawery Łukawski s. 51-67
Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w świetle postulatów de lege ferenda Piotr Kruszyński s. 68-83
Niektóre cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności skarbu państwa z art. 487 k.p.k. : (wybrane problemy) Robert Małecki s. 84-97
Sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury w 1988 roku K. Ł. s. 97-117
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 117-129
Narada adwokatów-historyków J. S. s. 129-130
Sprawozdanie z XII Zebrania Plenarnego Ośrodka Badawczego Adwokatury Andrzej Rogóyski s. 131-134
Informacja dyr. OBA adw. Wiesława Łukawskiego Wiesław Łukawski s. 134-135
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.IV.1985 r. V KRN 175 Seweryn Jacek Bownik s. 135-138
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18.11.1987 r. V KRN 11 Roman Łyczywek s. 138-139
Prasa o adwokaturze E. M. s. 139-164
Kronika : uczczenie pamięci Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, oficerów WP, zamordowanych w Katyniu E. M. s. 164-166
Kronika : apel Komisji do spraw adwokatów i aplikantów adwokackich - ofiar represji okresu stalinowskiego s. 167
Kronika : dary adw. Witolda Bayera dla Muzeum Adwokatury Polskiej s. 167-168
Kronika : z życia izb adwokackich S. K. Cezary Nowakowski Marian Redlicki Stanisław Szufel s. 168-172
I Ogólnopolska Spartakiada Zimowa Prawników s. 173
XVII SKILEX s. 174