Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1978, Tom 22, Numer 5-6(245-246)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Prezesa NRA adw. dra Zdzisława Czeszejki — Sochackiego na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 18 marca 1978 r. s. 1-5
Rozgraniczenie drogi sądowe| i arbitrażowej w sporach dotyczących organizacji społecznych Jan Krajewski s. 6-15
Wokół dobrej i złej wiary samoistnego posiadacza nieruchomości Edwin Kawala s. 15-21
Efektywność postępowania nakazowego i upominawczego w procesie cywilnym Sławomir Dalka s. 21-30
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, lata 1975-1977 Zdzisław Krzemiński s. 30-36
Przepis art. 240 pkt 1 k. k. w praktyce sądowej Zygmunt Skoczek s. 37-41
Kary dodatkowe: zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonego zawodu i prowadzenia określonej działalności w świetle przepisów k. k. z 1969 r. Jerzy Kulesza s. 41-50
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1976 Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 51-76
Zespoły Radców Prawnych przy Prezesie Państwowego Arbitrażu Gospodarczego i przy prezesaoh okręgowych komisji arbitrażowych Zygmunt Sekułowicz s. 76-82
Adwokat Aleksander Lasocki (18 III 1908—19 II 1978) Halina Piekarska s. 83
Adwokat Roman Słoński (1906—1977) Robert Rudniewski s. 84
Adwokat Tadeusz Wyrzykowski (1910—1978) Karol Pędowski s. 85
Z działalności Komisji Pracy Kulturalnej i Klubowej Rady Adwokackiej w Warszawie s. 86-87
"Psychopatia jako problem kryminologiczny", Jadwiga Kozarska-Dworska, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jadwiga Kozarska-Dworska (aut. dzieła rec.) s. 87-90
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLIV Roman Łyczywek s. 91-92
Uchwały Plenum NRA s. 93-95
Sprawozdanie z posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej odbytych w dniu 10 grudnia 1977 r. oraz w dniach 18 i 19 marca 1978 r. K. Kaeppele s. 95-97
Z prac Prezydium NRA s. 98-106
Ośrodek badawczy czy instytut? : refleksje po III dorocznym zebraniu plenarnym OBA Henryk Nowogródzki s. 107-109
Pożyteczne wydawnictwo OBA s. 109-110
Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 lipca 1977 r. VI KRN 134 Edward Szwedek s. 110-114
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1977 r. V KRN 207 Włodzimierz Kubala s. 114-118
Prasa o adwokaturze s. m. s. 118-122
Pobyt przedstawicieli NRA w Istambule s. 122-123
Izba krakowska Adam Dzikiewicz s. 124
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 124-126
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 126
Izba poznańska Zbigniew Lewecki s. 126-127
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 127-132
Izba warszawska Aleksander Dąbrowski s. 132-133
Komunikaty s. 134