Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Palestra
1993, Tom 37, Numer 12(432)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje jubileuszowe Czesław Jaworski s. 6-25
Uchwała Nr 4 (V) 93 Naczelnej Rady Adwokackiej z 26 września 1993 roku w sprawie obchodów 75-lecia odrodzonej, niezależnej Adwokatury Polskiej s. 26
Konkurs z okazji 75-lecia odrodzenia Adwokatury Polskiej [...] s. 27
Między koniecznością a powołaniem : z Alfredem Dreszerem, adwokatem, założycielem oraz pierwszym prezesem Klubu Adwokatów Pisarzy, redaktorem "Palestry Literackiej", rozmawia Agnieszka Metelska Alfred Dreszer Agnieszka Metelska s. 28-32
Zakaz obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę w sytuacji kolizyjnej : (część 2) Stanisław Zabłocki s. 33-48
Identyfikacja człowieka na podstawie analizy DNA Józef Wójcikiewicz s. 49-58
Wolność słowa a odpowiedzialność Andrzej Karpowicz s. 59-62
Konwencja Haska o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych Jan Ciszewski s. 63-68
Życie codzienne XVIII-wiecznej palestry trybunalskiej Andrzej Tomaszek s. 69-75
Lwowskie reminiscencje Bronisław Młodziejowski s. 76-80
Psychiatryczne i psychologiczne problemy opiniowania w sprawach opiekuńczych w przypadkach zaburzeń psychicznych Józef K. Gierowski Adam Szymusik s. 81-87
Psychologiczne kryteria niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej : refleksje biegłego psychologa dla prawników Agnieszka Pietrzyk s. 88-95
W stulecie urodzin Mieczysława Niedziałkowskiego : szermierza polskiej demokracji Marian Marek Drozdowski s. 96-102
Granice wolności słowa w projekcie kodeksu karnego Lech Gardocki s. 103-106
Próba stu pytań Stanisław Mikke s. 107-109
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 14) Marek Antoni Nowicki s. 110-112
Organizacje pozarządowe w ochronie praw więźniów : Massachusetts - studium przypadku Zbigniew Lasocik s. 113-119
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [10] Witold Wołodkiewicz s. 120-122
Adwokat, powstaniec, ksiądz i poeta Roman Łyczywek s. 123-124
Ochrzczony na szablach powstańczych Roman Łyczywek s. 124-126
Autoportret krakowskiego adwokata Roman Łyczywek s. 126-128
"W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego", Marian Filar, Toruń 1992 : [recenzja] Maciej Tarnawski Marian Filar (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Sanktionensysteme und Menschenrechte Bern", Heike Jung, Stuttgart-Wien 1992 : [recenzja] Witold Gnatiuk Heike Jung (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Prawne i społeczne problemy chorych psychicznie i ich rodzin", II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Tworki 17-18 września 1993 r. Lech K. Paprzycki s. 137-141
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1993 r. III CZP 43 Józef Iwulski s. 142-146
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r. I ACz 522 Witold M. Kister s. 147-151
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 1991 r. II A Kr 41 Wojciech Cieślak s. 152-160
Nowe książki Paweł Panek s. 161-164
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 165-166
Kronika adwokatury : uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 167-169
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Andrzej Bartkowski Stanisław Rymar s. 169-171
Kronika adwokatury : varia Ryszard Rydiger s. 172-174
Szpalty pamięci : adwokat Andrzej Chechliński 1931-1993 Andrzej Bąkowski s. 175-176
Szpalty pamięci : dr Bronisław Fułat 1920-1992 Marian Rogozik s. 177-179
Szpalty pamięci : adwokat Witold Magierski 1928-1993 Zbigniew Rene s. 180-181
Komunikaty s. 182-184
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich 1993 s. 185-186
Sprostowania s. 187