Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Palestra
1967, Tom 11, Numer 8(116)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres pełnomocnictwa w sądowym postępowaniu cywilnym Zdzisław Krzemiński s. 3-20
Obrońca w ujęciu projektu k.p.k. z 1967 r. Marian Cieślak s. 20-25
Instytucja ławnika w świetle opinii 103 adwokatów : (wynik ankiety) Jerzy Kowalski s. 26-35
Instytut Naukowy Adwokatury : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 35-41
O "Palestrze" poza Karpaczem Zygmunt Grabowski s. 41-42
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Laskowski s. 43-44
"Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Komentarz", pod red. Maurycego Grudzińskiego i Jerzego Ignatowicza, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Garlicki Maurycy Grudziński (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 44-52
Wspomnienie pośmiertne : Adw. Mikołaj Uzłowski s. 52-53
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 53-55
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Alfred Kaftal s. 56-61
Prasa o adwokaturze S. M. s. 61-66
Kronika : z życia izb adwokackich s. 66-67
Komunikat s. 67-68