Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Palestra
1998, Tom 42, Numer 9-10(489-490)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o reformie prawa spółek Aleksander Kappes s. 6-17
Odpowiedzialność karna nieletnich a nowy kodeks karny Barbara Stańdo-Kawecka s. 18-23
Status biegłego psychologa w procesie sądowym Józef K. Gierowski s. 24-32
Preferencje partyjne studentów prawa Marcin Rogala s. 33-40
Członkowie spółdzielni czy nabywcy? (artykuł dyskusyjny) Lesław Myczkowski s. 41-44
Dlatego, że to jest trudne Katarzyna Jachacy Marek Szczygieł s. 45-51
"Najtrudniejszy ostatni krok..." Marian Filar s. 52-54
Sąd incognito idzie Stanisław Mikke s. 55-57
Brulion Władysław Terlecki s. 58-59
Prawo, medycyna, estetyzm Maria Szyszkowska s. 60-61
Proces Oskara Wilde'a Ewa Stawicka s. 62-75
Ta wojna będzie trwała długo Tadeusz Biliński s. 76-83
Periodyk profesorsko-adwokacki Stanisław Milewski s. 84-87
Wspomnienia z tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w okresie okupacji Antoni Symonowicz s. 88-90
Kodeks Napoleona w Polsce : (sto pięćdziesiąta rocznica) Józef Szonert s. 91-95
Wspomnienia : Śp. Aleksander Kraushar Janusz Olchowicz s. 96-98
Ochrona praw cudzoziemców w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki Irena Rzeplińska s. 99-119
O integracji zawodów prawniczych i nie tylko Czesław Jaworski s. 120-127
Sprawozdanie z 88. Sesji Ogólnej CCBE odbytej w Brukseli w dniach 23-25 kwietnia 1998 r. Marian Anczyk s. 128-135
Wschodnie drogi współpracy Wojciech Hermeliński s. 136-138
Prywatyzacja w systemie prawa Ewa Stawicka s. 139-140
Sprawozdanie z promocji habilitacyjnej adwokata dr. hab. Juliusza Leszczyńskiego Kazimiera Juszka s. 141-142
"Aktualne prawo mieszkaniowe - komentarz do ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - nowe zasady gospodarki mieszkaniowej", Wiktor Łyszczak, Tadeusz Biliński, Zielona Góra, 1997 : [recenzja] Lesław Myczkowski Tadeusz Biliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Łyszczak (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości", Anne Moir, David Jessel, Warszawa 1998 : [recenzja] Maciej Tarnowski David Jessel (aut. dzieła rec.) Anne Moir (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"Prawa narodzin, życia i śmierci", Roman A. Tokarczyk, Kraków 1997 : [recenzja] Krzysztof Kukuryk Roman A. Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Cudzoziemcy", Piotr Stachańczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Mieczysława Zdanowicz Piotr Stachańczyk (aut. dzieła rec.) s. 154-155
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska Ewa Satwicka s. 156-162
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 163-167
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 168
Opinia prawna Komisji Prawnej ORA w Krakowie w kwestii obowiązków adwokata wyznaczonego z urzędu do sporządzenia i podpisania kasacji Janusz Gładyszowski s. 169-170
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 171-178
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 179-190
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 191-201
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r. I CKN 825 Andrzej Zieliński s. 202-205
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 stycznia 1998 r. V KKN 44 Józef Wójcikiewicz s. 206-209
Po co nam samorząd adwokacki? Jerzy Szczepaniak s. 210-213
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 214-229
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich Marek Stoczewski s. 230-233
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Gniewiewski 1914-1998 Edmund Mazur s. 234-236
Szpalty pamięci : adwokat Stanisław Hęćka (1925-1998) Jan Płóciennik-Turski s. 237-240
Szpalty pamięci : adwokat dr Stefan Kosiński (1909-1991) Ryszard Raźny s. 241-245
Prawidłowe stosowanie wadliwych przepisów Andrzej Turczyn s. 246-247
Apel Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego s. 247
Komunikaty s. 248-249