Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1988, Tom 32, Numer 7(367)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora numeru lubelskiego Ferdynand Rymarz s. 1
Słowo wstępne Dziekana Jan Czyżewski s. 2-3
Adwokatura lubelska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) Ferdynand Rymarz s. 3-28
Problem niezawisłości sądów a postawa polskich prawników w Królestwie Kongresowym (do 1876 r.) Wojciech Witkowski s. 28-46
Konstytucyjnoprawne uregulowanie adwokatury Dariusz W. Dudek s. 46-71
Rzymskie sentencje prawnicze o człowieku, sprawiedliwości i prawie Marek Kuryłowicz s. 71-83
Swoboda wypowiedzi oskarżonego Mieczysław Czekaj s. 84-100
Prawo człowieka do obrony przed przymusowym umieszczeniem lub zatrzymaniem w szpitalu psychiatrycznym w świetle tendencji zarysowujących się w środowiskach lekarskich i prawniczych Adam Strzembosz s. 100-114
Ochrona godności ludzkiej skazanego w toku odbywania kary pozbawienia wolności Zbigniew Hołda s. 114-127
O niektórych gwarancjach procesowych podejrzanego w Japonii Jan Widacki s. 127-134
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: Polityka karna w Polsce Andrzej Radek s. 134-139
Nie znany lubelski numer regionalny Tomasz Majewski s. 139-140
"Strafverteidigung - wozu?", Mark Pieth, Basel-Frankfurt am Main, 1986 : [recenzja] Andrzej Wąsek Mark Pieth (aut. dzieła rec.) s. 140-145
Adwokat Stefan Grymiński (1887-1966) Adam J. Jurkiewicz s. 145-149
Konrad Bielski, jaki był (1902-1970) Ireneusz Bieniaszkiewicz s. 149-154
Sprawozdanie z działalności adwokatury w 1987 roku, zatwierdzone przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 27 lutego 1988 r. s. 155-175
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 175-176
Sprawozdanie z przebiegu posiedzenia Rady Państwa w części dotyczącej oceny działalności adwokatury w 1987 r., odbytego w dniu 19 maja 1988 r. s. 177-179
Informatyczne Centrum Komputerowe s. 179-180
Prasa o adwokaturze E. M. s. 180-186
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Kosiński Andrzej Sarnecki s. 186-188