Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Palestra
1994, Tom 38, Numer 7-8(439-440)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokaci w Powstaniu Warszawskim Stanisław Mikke s. 6-10
Rozporządzenie Tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o podjęciu czynności urzędowych w sądownictwie s. 11-15
Rozporządzenie Tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o uruchomieniu adwokatury s. 15-19
W stronę mitu Witold Zalewski s. 20-21
Rok 1939 Stanisław Śniechórski s. 22-27
Dokumenty Powstania Warszawskiego Marian Marek Drozdowski s. 28-29
Przemówierie dowódcy Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusza Bora Komorowskiego na uroczystości V rocznicy Powstania Warszawskiego w Londynie 1 sierpnia 1949 r. Tadeusz Bór-Komorowski s. 30-44
Przemówienie premiera Stanisława Mikołajczyka na 142 posiedzeniu Rady Narodowej RP 25 sierpnia 1944 r. Stanisław Mikołajczyk s. 45-54
Komunikaty Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Mariana Kukiela Marian Kukiel s. 55-64
Apel pisarzy polskich do pisarzy narodów sprzymierzonych s. 65
Przeciw bezmyślności s. 66-67
Do robotników żydowskich Warszawy s. 67-68
Lord Vansittart przestrzega! s. 68-69
O ustawie o własności lokali Jan Czerwiakowski s. 70-79
Prawne implikacje obowiązku podatnika prowadzenia ksiąg Feliks Prusak s. 80-87
Z problematyki dowodowej w postępowaniu ekstradycyjnym w stosunkach z Wielką Brytanią i USA Romuald Kmiecik s. 88-99
Sekrety zawodowe a jawność opinii biegłego w procesie karnym Mirosław Owoc s. 100-105
Problematyka swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym : uwagi "de lege lata i de lege ferenda" Dariusz Kala s. 106-116
W Wiedniu o przestępczości Lech K. Paprzycki s. 117-121
Znaczenie domniemania wynikającego z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece : (ustawa z dn. 6 lipca 1982 r., DzU Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) Wiesław Szczepiński s. 122-124
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 125
Przestępstwa przeciwko mieniu w projekcie k.k. Lech Gardocki s. 126-129
Czy nowy kodeks karny bez kary śmierci? Aleksander Bentkowski s. 130-141
"0,2" Marian Filar s. 142-144
Brulion Władysław Terlecki s. 145-147
Jesteśmy firmą międzynarodową... Stanisław Mikke s. 148-149
Zachód to Zachód a Wschód to Wschód Tadeusz Biliński s. 150-155
Idea godności Magdalena Środa s. 156-158
Wyznanie Mojżeszowe Roman Łyczywek s. 159-160
PPS - 1918-1939 Roman Łyczywek s. 160
Pamiętnik kandydata Roman Łyczywek s. 161
Rok 1927 s. 162-167
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 17) Marek Antoni Nowicki s. 168-171
Oczekiwanie na egzekucję kary śmierci (tzw. death row) a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka Danuta Gajdus Bożena Gronowska s. 172-180
Edukacja prawnicza w USA Agnieszka Rochowicz s. 181-186
"Das Beweisrecht der Strafprozeßordnung - Nomos Verlagsgesellschaft", Gerald Grünwald, Baden-Baden 1993 : [recenzja] Ireneusz Nowikowski Andrzej Wąsek Gerald Grünwald (aut. dzieła rec.) s. 187-193
Uchwała z dnia 16 czerwca 1994 r. sygn. akt I KZP 5 s. 194-208
Uchwała Nr 1/VIII s. 209-210
Glosa I do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Stanisław Zabłocki s. 211-215
Glosa II do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Lech K. Paprzycki s. 216-219
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1992 r. I KZP 16 Andrzej R. Światłowski s. 220-225
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1993 r. III KRN 242 Jacek Satko s. 226-230
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1992 r. III CZP 117/92 oraz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 października 1992 r. I ACr 382 Wojciech Robaczyński s. 231-236
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1992 r. III CZP 117/92 oraz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 października 1992 r. I ACr 382 Wojciech Robaczyński s. 231-236
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 237-240
Nowe książki Paweł Panek s. 241-246
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 247-248
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 248-250
Szpalty pamięci : adwokat Tadeusz Józef Mazurkiewicz ps. "Boruta" 1909-1993 Leon Kasperski s. 251-254
W odpowiedzi Karolowi Głogowskiemu Jacek Taylor s. 255-257
W sprawie postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej Jacek Wasilewski s. 258
Od Redakcji s. 259
Sprostowania s. 259