Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Palestra
1977, Tom 21, Numer 2(230)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasze zamierzenia Zygmunt Skoczek s. 1-8
O dalsze podnoszenie etyki i godności zawodu adwokata Tadeusz Sarnowski Władysław Sutkowski s. 8-12
Przemiany w zasadach testamentowego dziedziczenia gospodarstw rolnych Elżbieta Paluszkiewicz s. 12-21
Ochrona prawna pszczół przy zabiegach zwalczania szkodników roślin Damazy Gracz s. 22-31
Czynności nadzorcze sądu w trybie art. 759 § 2 k.p.c. Zdzisław Świeboda s. 31-42
Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna Kazimierz Zgryzek s. 43-49
Znaczenie dyskwizycji Fabrycjusza Andrzej Kisza s. 49-54
Psychologiczne aspekty wymowy sądowej Wacław Zarzycki s. 54-57
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 58-60
Adwokat Michał Dereziński Stanisław Kopoczyński s. 60-62
Adwokat Adam Olszewski Władysław Kempfi s. 62-64
Etyka — Godność — Dyscyplina Zygmunt Albrecht s. 64-68
Kaliskie tradycje adwokackie — i dzień dzisiejszy Jerzy Saski s. 68-69
Wspomnienie o Aleksandrze Zelwerowiczu dla nas Henryk Nowogródzki s. 70-71
Na marginesie nowej kadencji ławników ludowych w sądach powszechnych Zygmunt Skoczek s. 71-72
Obrona pracy doktorskiej adwokata Andrzeja Zielińskiego Feliks Zedler s. 72-73
Obrona pracy doktorskiej adwokata Andrzeja Rozmarynowicza Jan Żurowski s. 74-76
"Badania osobopoznawcze w prawie karnym", L. Tyszkiewicz, [b.m.], 1975 : [recenzja] Józef Wąsik L. Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 76-85
"Koncepcje psychologiczne człowieka", Józef Kozielecki, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Zaniemojski Józef Kozielecki (aut. dzieła rec.) s. 85-91
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy R. Łyczywek s. 91-93
Uchwały Prezydium NRA s. 93-94
Postanowienie z dnia 6 sierpnia 1975 r. II CZ 114 s. 95
Postanowienie z dnia 26 listopada 1975 r. III PR 117 s. 95
Postanowienie z dnia 27 sierpnia 1975 r. I CR 465 s. 95
Wyrok z dnia 14 listopada 1975 r. IV KR 242 s. 96
Wyrok z dnia 22 czerwca 2976 r. VI KRN 125 s. 96
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1976 r. IV KR 3 Włodzimierz Kubala s. 97-101
Prasa o adwokaturze s. 101-105
Dom Pracy Twórczej Adwokatury w Grzegorzewicach Jerzy Gniewiewski s. 106-107
[Z podanej przez organ] s. 107
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 107
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 108
Izba lubelska Ryszard Drozd s. 108-110
Izba poznańska A. Woźnicki s. 110-111
Izba rzeszowska M. Cincio s. 111-115
Izba szczecińska s. 115
Opieka nad dzieckiem a rozwody w Szwecji Renata Kranc-Trok s. 116-119
Listy do redakcji s. 119-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
Komunikat s. 120