Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Palestra
1994, Tom 38, Numer 1-2(433-434)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O projektach zmian w prawie cywilnym z wiceministrem sprawiedliwości Andrzejem Marcinkowskim rozmawia Stanisław Mikke Andrzej Marcinkowski Stanisław Mikke s. 5-9
Reklama a prawo autorskie Mieczysław Szaciński s. 10-17
Kilka uwag w sprawie środków prawnych służących zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy Maria Staszkiewicz-Skowrońska Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 18-26
Status fundatora : problematyka następstwa prawnego Dorota Bugajna-Sporczyk s. 27-29
Unieważnienie akcji Jan Mojak s. 30-34
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny : wierzyciel czy poborca nienależnych świadczeń? Michał Kochaniak s. 35-42
Co dalej z projektem kodeksu karnego? Maciej Tarnawski s. 43-50
Komputerowe systemy doradcze a rola biegłego w procesie karnym Mirosław Owoc s. 51-56
Stanowisko prawne oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym : kilka uwag na tle zasady kontradyktoryjności Beata Bieńkowska s. 57-64
Sprawcy zabójstw na tle seksualnym : psychopatologia, osobowość i motywacja Józef K. Gierowski Janusz Heitzman Adam Szymusik s. 65-74
Nowe typy przestępstw w projekcie kodeksu karnego Lech Gardocki s. 75-80
W sprawie pewnej polemiki Marian Filar s. 81-84
Spór o Jałtę Marian Marek Drozdowski s. 85-88
Brulion Władysław Terlecki s. 89-91
Ciekawe czasy Stanisław Mikke s. 92-94
Wspomnienia "Zielińskiego" Roman Łyczywek s. 95-97
Sprawa Kazimierza Moczarskiego i inne Roman Łyczywek s. 97-98
Pamiętnikarskie reportaże Okręta Roman Łyczywek s. 98-99
Autobiografia "Wielkiego duchem" Roman Łyczywek s. 99-101
Pamiętnik "Nieprzekupnego" Roman Łyczywek s. 102-103
Teksty wystąpień na uroczystościach z okazji 75-lecia odrodzonej Adwokatury Polskiej, które odbyły się 10 grudnia 1993 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie Czesław Jaworski s. 104-127
"Ochrona praw i wolności człowieka w świetle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego" : spotkanie w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP Lech K. Paprzycki s. 128-131
Sprawozdanie z seminarium na temat "Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", (Gdańsk, 20-21 listopada 1993 r.) Agnieszka Rochowicz Katarzyna Szoda-Wolska s. 132-137
"Zabójstwo czy naturalny zgon? Na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta Bielaja", Józef Gurgul, Szczytno 1992 : [recenzja] Tadeusz Widła Józef Gurgul (aut. dzieła rec.) s. 138-142
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 1993 r. s. 143-150
Nowe książki Paweł Panek s. 151-154
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 155
Działania Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie podatku VAT s. 156-170
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 171
Kronika adwokatury: z prac Komisji Nowelizacji Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 172-173
Kronika adwokatury : Fundusz Pomocy Polakom na Wschodzie s. 173-174
Informacja o seminarium zorganizowanym w Hamburgu przez Związek Polskich i Niemieckich Adwokatów i Notariuszy Cezary Nowakowski s. 175-176
Wizyta przedstawicieli Niemieckiego Związku Adwokatów Krzysztof Góralczyk s. 176-179
Szpalty pamięci : adwokat Władysław Doleżal (1909-1993) Edmund Mazur s. 180-181
Szpalty pamięci : adwokat Marian Bieniak 1933-1993 Piotr Kalinowski s. 182-183
[List do Redakcji] Andrzej Siemaszko s. 184
Kiedy urodził się Mieczysław Niedziałkowski? Franciszek Sadurski s. 184-185
W związku z wydaniem księgi ku czci profesora Mariana Cieślaka Leszek Sługocki s. 185-186
[List do Redakcji] Stanisław Śniechórski s. 187
Sprostowanie s. 188
Komunikat s. 188