Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1960, Tom 4, Numer 7-8(31-32)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
Radcostwa prawne a adwokatura Karol Stach s. 3-7
Uwagi do księgi pierwszej "Przepisy ogólne" projektu kodeksu cywilnego Mieczysław Piekarski s. 8-23
Zmiana kwalifikacji prawnej Henryk Kempisty s. 24-41
Proces o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego Jan Kocznur s. 42-47
A. Koni : 1844-1927 Borys Ołomucki s. 48-54
Sprawozdanie z Leninowskiej Prawniczej Sesji Naukowej w Warszawie s. 55-56
Przegląd prasy prawniczej A. Żabczyński s. 57-61
Wspomnienie pośmiertne : Zygmunt Glogier Zygmunt Łaguna s. 62
Z karty żałobnej s. 63-64
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 maja 1960 r. s. 65-80
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 maja 1960 r. s. 80-82
Uchwała Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 82
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 83-84
Kronika : wpłaty rad adwokackich na budowę szkół tysiąclecia s. 85
Kronika : z życia izb adwokackich s. 85-88
Okólnik nr 4/6O M. Rybicki s. 89-90
Komunikat Zygmunt Kropiwnicki s. 91
Zawiadomienie s. 91
Sprostowanie s. 91
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości...] s. 92