Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1991, Tom 35, Numer 1-2(397-398)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polemika w sprawach zawiązywania i rejestracji spółek handlowych Andrzej W. Wiśniewski s. 3-7
Prawo policyjne : temat do dyskusji Zdzisław Galicki s. 8-11
Z problematyki reformy polskiego prawa cywilnego : nowa regulacja nominalizmu i waloryzacji Adam Brzozowski s. 12-17
Kilka uwag o nowelizacji prawa spadkowego Elżbieta Skowrońska s. 18-22
Prawo Nasciturusa do jednorazowego odszkodowania z ustawy wypadkowej Wojciech Robaczyński s. 23-28
Na stażu National Forum Foundation Piotr Kochański s. 29-40
O alkohologii sądowej : (uwagi biegłego) Wojciech Gubała s. 41-46
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 47-48
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1989 r. III CZP 55 Józef Zejda s. 49-51
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 1989 r. WZP1/89/OSNKW1989, nr 3-4, poz. 24 Leszek Sługocki s. 52-55
Problematyka doi przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 56-64
Pytania i odpowiedzi prawne Zdzisław Krzemiński s. 65-66
Przemówienie adwokata Stanisława Zabłockiego w sprawie rotmistrza Witolda Pileckiego Stanisław Zabłocki s. 67-74
"Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów", Lidia Winniczuk, Warszawa 1987 : [recenzja] Roman Łyczywek Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Życie i sprawy adwokatury Roman Łyczywek s. 77-78
"Homoseksualizm", Krzysztof Boczkowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Krzysztof Boczkowski (aut. dzieła rec.) s. 79-82
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wobec poselskiego projektu ustawy "Prawo o adwokaturze" [...] s. 83-87
Opinia o projekcie ustawy "Prawo o adwokaturze" : (druk sejmowy X kadencji nr 566) Paweł Sarnecki s. 88-93
Opinia w sprawie zasadności propozycji "połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego" i "połączenia samorządów obu grup zawodowych" oraz "utworzenia jednego zawodu adwokata" Andrzej Wasilewski s. 94-97
Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją projektu nowego Prawa o adwokaturze Leszek Garlicki s. 98-101
Uwagi ogólne Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego do projektu ustawy Prawo o adwokaturze przekazane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP s. 102-103
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 104
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje Stanisław Rymar s. 105
Szpalty pamięci : adwokat Leszek Wilczek (1944-1989) Andrzej Grzywacz s. 106
Listy do Redakcji Jacek Wasilewski s. 107-108
Listy do Redakcji Jerzy Nowakowski s. 109-110
Komunikaty s. 111