Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1971, Tom 15, Numer 3(159)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program rozwoju Socjalistycznej Polski : przemówienie I Sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka* s. 3-15
Ochrona prawa wieczystego użytkowania Tadeusz Smyczyński s. 16-25
Odpowiedzialność producenta Stefan Herman s. 25-32
Faktycznie podejrzany w procesie karnym Feliks Prusak s. 32-47
Nowe przepisy celne i dewizowe Jan Palatyński s. 47-53
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Parys s. 53-54
"Ustanie spółdzielczego stosunku pracy", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1969 : [recenzja] C. Jackowiak Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 54-57
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1967", Warszawa 1970 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 57-59
Jan Wolfgang Goethe adwokat i doktor praw Roman Łyczywek s. 60-63
Jak przedstawia się faktycznie sprawa emerytury adwokackiej? Władysław Mendys s. 65-68
Naczelna Rada Adwokacka s. 69-70
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Zdzisław Czeszejko s. 70-74
Prasa o adwokaturze s. 75-77
Kronika Aleksander Czacki Ryszard Siciński s. 77-83
"Uczastniki priedwaritielnogo sledstwija w sowietskom ugołownom processie", W. A. Striemowski, Rostów 1966 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle W.A. Striemowski (aut. dzieła rec.) s. 84-89
Komunikaty Kazimierz Zawadzki s. 90
Sprostowanie s. 91