Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Palestra
1996, Tom 40, Numer 5-6(461-462)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kasacja jako środek odwoławczy w znowelizowanym kodeksie postępowania cywilnego Andrzej Zieliński s. 7-16
Dozwolone cytaty w prawie autorskim Mieczysław Szaciński s. 17-21
Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia. Część 2 : wykładnia znamion przestępstwa oraz zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 22-30
Warunkowe umorzenie postępowania karnego w toku rozprawy głównej : uwagi "de lege ferenda" Hanna Paluszkiewicz s. 31-37
Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy Agnieszka Liszewska s. 38-47
Rozpoznawanie symboli o znaczeniu prawnym Jolanta Jabłońska-Bonca s. 48-53
W sprawie rzekomych zmian w prawie karnym skarbowym Zbigniew Gostyński s. 54-59
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 60
Wszystko przez rybki Marian Filar s. 61-62
Znów się zaczęło Stanisław Mikke s. 63-64
Zwierzęta i prawo Maria Szyszkowska s. 65-66
Drakula z ludzką twarzą Maciej Łuczak s. 67-70
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [14] Witold Wołodkiewicz s. 71-74
Proces Jana Husa Ewa Stawicka s. 75-83
Spór o rok 1920 Marian Marek Drozdowski s. 84-92
Sądy wolności Antoni Bojańczyk Antoni Marianowicz s. 93-97
Przyczynek do walki okupacyjnej adwokatów Zbigniew Gawrak-Czeczot s. 98-99
Brulion Władysław Terlecki s. 100-101
Zwyczajna adwokacka powinność Marek Antoni Nowicki s. 102-106
Adwokatura w Unii Europejskiej Tadeusz Brodniewicz s. 107-111
System prawa amerykańskiego : charakterystyka ogólna Roman A. Tokarczyk s. 112-128
Konserwatywna rewolucja sądowa? Katarzyna Wypustek s. 129-135
Lockout jako prawo pracodawcy Agnieszka Siarkowska s. 136-141
Wykorzystanie poligrafu przez obronę w świetle doświadczeń amerykańskich Aleksander Krzyścin s. 142-150
Rok 1938 : cz. 1 s. 151-158
25 lat dialogu : sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu w San Remo poświęconego różnym aspektom międzynarodowego prawa humanitarnego, prawom człowieka i prawom uchodźców na świecie - stan obecny i perspektywy Michał Herman s. 159-169
"Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich", Cezary Kulesza, Białystok 1995 : [recenzja] Piotr Kruszyński Cezary Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Zasady prawa gospodarczego prywatnego", Czesława Żuławska, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Czesława Żuławska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Proces szesnastu. Dokumenty NKWD", [oprac.] Waldemar Strzałkowski, Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, tł. Kazimierz Stembrowicz, Fryderyk Zbiniewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) Kazimierz Stembrowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Strzałkowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Zbiniewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
""My, sędziowie, nie od Boga"", Jerzy Poksiński, Warszawa 1996 : [recenzja] Stanisław Maria Przyjemski Jerzy Poksiński (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Workuta - czudnaja płanieta", Jerzy Urbankiewicz, Łódź 1995 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jerzy Urbankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Żywot i sprawy (ze wspomnień adwokata)", Roman Łyczywek, Szczecin 1995 : [recenzja] Edmund Mazur Roman Łyczywek (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 195-199
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 200-205
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 206-209
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 210-227
Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego : [od Redakcji] s. 228
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 228-238
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 239-245
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 246-250
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9 maja 1995 r. III CZP 56 Michał Niedośpiał s. 251-256
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1994 WR 207 Jacek Satko s. 257-263
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 1994 r. SA/Po 3190 Włodzimierz Kubala s. 264-269
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 czerwca 1993 r. I A Cr 202 Jan Mojak s. 270-273
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 sierpnia 1995 r. II AKz 172 Lech K. Paprzycki s. 274-278
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej W. Konopka S. W. M. s. 279-281
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 282
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marek Anczyk Marek Antoni Nowicki s. 283-289
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Marek Cichy Stanisław Rymar s. 289-292
Varia s. 293
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Nowakowski (1912-1996) Edmund Mazur s. 294-297
Za zgodą prokuratora Mikołaj Zdasiuk s. 298-301
Komunikat s. 301-302
Sprostowania Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 302