Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1969, Tom 13, Numer 9(141)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego Mieczysław Siewierski s. 3-10
Istota i zakres uprawnień podejrzanego i pokrzywdzonego oraz ich zastępców w niepowtarzalnych czynnościach śledczych i dochodźczych Stanisław Waltoś s. 10-21
Niektóre zagadnienia procesowe dowodu z fotografii i filmu w postępowaniu karnym : (artykuł dyskusyjny) Eustachy Huzar s. 21-30
Pracownicze urlopy wypoczynkowe Mieczysław Piekarski s. 30-49
Skutki zmiany orzeczenia w stosunku do jednego ze współpozwanych Maria Jędrzejewska s. 50-61
Udział kobiet adwokatów w pracach Ligi Kobiet Krystyna Bielawska-Jackowska s. 61-66
Proszę o głos w sprawie art. 16 k.k. Józef Lipczyński s. 67-68
Dopuszczalność rozdrabniania roszczeń a koszty procesowe Filip Rosengarten s. 68-71
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 72-75
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 28 czerwca 1969 r. s. 75-83
Regulamin Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej uchwalony na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 28 czerwca 1969 r. i zatwierdzony decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.VIII.1969 r. s. 83-85
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85-86
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 87
Instrukcja Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 września 1969 r. s. 87-89
Komunikaty NRA s. 90
Zeszyty "Informacji Prawniczej" Zrzeszenia Prawników Polskich Zarządów Okręgów Warszawskiego oraz Katowickiego M. G. s. 90-92
Kronika : z życia izb adwokackich s. 92-96