Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Palestra
1967, Tom 11, Numer 3(111)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Minister Sprawiedliwości w X-lecie "Palestry" Stanisław Walczak s. 3-6
[Listy do Redakcji] Jerzy Bafia Kazimierz Kosztirko Marian Mazur Jan Wasilkowski s. 7-8
Dziś i jutro "Palestry" Stanisław Godlewski s. 9-11
Przyczynek do rozważań nad miejscem i rolą samorządu adwokackiego w systemie ustrojowym PRL Kazimierz Biskupski s. 12-23
Rola i pozycja adwokata w życiu politycznym i społecznym Zbigniew Czerski s. 23-35
Społeczne znaczenie obrony i jej zadania w warunkach społeczeństwa socjalistycznego Kazimierz Buchała s. 36-41
Problematyka tajemnicy zawodowej adwokata : (na marginesie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 listopada 1966 r.) Kazimierz Łojewski s. 42-56
Dzieje i charakter prasy adwokackiej w dwudziestoleciu międzywojennym Stanisław Janczewski s. 57-65
Historia adwokatury dolnośląskiej do 1945 r. : (przemówienie wygłoszone w dniu 19 listopada 1966 r. na Akademii otwierającej Obchody XX-lecia Adwokatury Dolnośląskiej) Andrzej Kisza s. 65-77
Strój urzędowy (szarfa i toga) w sądownictwie polskim 1917-1965 Józef Litwin s. 77-105
23 lata temu czyli jak wyobrażałem sobie odrodzoną adwokaturę Aleksander Warecki s. 106-109
Proces świętojurski Franciszka Świetlikowa s. 110-121
Eugeniusz Śmiarowski (1878-1932) Jan Kocznur s. 122-127